Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Lääketieteellinen tiedekunta

Hoitotieteen laitos
Hoitotiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 01.01.2021 - 31.05.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT6717 DIGITAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP IN HEALTH CARE 01.03.2021 - 30.05.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT6719 DIGITALISATION AND ETHICS IN GLOBAL HEALTH CARE 01.03.2021 - 30.05.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT6718 DIGITALISATION SUPPORTING CLINICAL NURSING 01.02.2021 - 30.04.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT6707 EVIDENCE BASED PRACTICE 01.03.2021 - 31.03.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT2110 FROM RESEARCH TO SCIENTIFIC PUBLICATION 07.10.2020 - 20.01.2021 06.06.2020 - 07.09.2020
HOIT4010 GERONTOLOGISEN HOITOTYÖN MONIALAISET INTERVENTIOT 19.10.2020 - 31.05.2021 01.07.2020 - 31.08.2020
HOIT4027 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ 01.02.2021 - 30.04.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 01.10.2020 - 31.05.2021 01.07.2020 - 31.08.2020
HOIT3102 HOITOTIETEEN TEORIA 2 26.10.2020 - 31.05.2021 01.07.2020 - 31.08.2020
HOIT6712 HOITOTIETEEN TUTKIMUS JA RAPORTOINTI 22.10.2020 - 31.05.2021 01.07.2020 - 31.08.2020
HOIT0304 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA 16.11.2020 - 31.05.2021 01.08.2020 - 06.09.2020
HOIT3104 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA 2 01.01.2021 - 31.05.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT0321 JOHDANTO TERVEYSTALOUSTIETEESEEN 03.05.2021 - 31.05.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT0702 KLIINISEN HOITOTYÖN INTERVENTIOT 19.10.2020 - 31.05.2021 01.07.2020 - 31.08.2020
HOIT0909 MIELENTERVEYSTYÖN INTERVENTIOT 19.10.2020 - 31.05.2021 01.07.2020 - 31.08.2020
HOIT3661 MODUULI 1: JOHDATUS PALVELUOHJAUKSEEN 01.01.2021 - 31.05.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT3210 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA OPETTAMINEN 01.03.2021 - 31.03.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT6001 PHILOSOPHY OF NURSING AND NURSING SCIENCE 01.01.2021 - 31.05.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT6005 RESEARCH SEMINAR 1 01.01.2021 - 31.05.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT0315 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO-OIKEUS 07.10.2020 - 24.11.2020 01.07.2020 - 31.08.2020
HOIT3618 TEKOÄLY TERVEYSTIEDON TUKENA 05.11.2020 - 31.12.2020 17.08.2020 - 28.10.2020
HOIT5023 TERVEYDEN- JA SOSIAALIHUOLLON HALLINNON JA JOHTAMISEN HARJOITTELU 01.01.2021 - 31.12.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT4024 TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJÄRJESTELMÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 01.01.2021 - 31.03.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT3212 TERVEYSALAN OPETTAJAN PEDAGOGISET RATKAISUT 01.03.2021 - 31.12.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT0320 TILASTOLLISET ANALYYSIMENETELMÄT, HARJOITUKSET 01.02.2021 - 31.03.2021 01.11.2020 - 30.11.2020
HOIT0309 TUTKIELMASEMINAARI 06.10.2020 - 31.05.2021 01.08.2020 - 06.09.2020