Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Lääketieteellinen tiedekunta

Hoitotieteen laitos
Hoitotiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 01.01.2019 - 30.06.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT6707 EVIDENCE BASED PRACTICE 01.03.2019 - 30.04.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT4010 GERONTOLOGISEN HOITOTYÖN MONIALAISET INTERVENTIOT 01.02.2019 - 31.05.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 01.12.2018 - 31.05.2019 17.09.2018 - 21.10.2018
HOIT0304 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA 26.11.2018 - 31.05.2019 01.08.2018 - 23.09.2018
HOIT3104 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA 2 01.03.2019 - 31.05.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT6704 INTERNATIONAL CAREER IN HEALTH SCIENCES 1: INTRODUCTION AND PLANNING OF INTERNATIONALIZ. 01.01.2019 - 31.12.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT6705 INTERNATIONAL CAREER IN HEALTH SCIENCES 2: IMPLEMENTATION OF INTERNATIONALIZATION 01.01.2019 - 31.12.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT0702 KLIINISEN HOITOTYÖN INTERVENTIOT 01.02.2019 - 31.05.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT6701 KNOWLEDGE MANAGEMENT AND HEALTH TECHNOLOGY SUPPORTING CLINICAL WORK 01.01.2019 - 31.03.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT0008 KÄYTÄNNÖN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON MONIAMMATILLISESSA TYÖYHTEISÖSSÄ 01.01.2019 - 31.03.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT0909 MIELENTERVEYSTYÖN INTERVENTIOT 01.02.2019 - 31.05.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT3210 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA OPETTAMINEN 01.03.2019 - 31.05.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT5023 TERVEYDEN- JA SOSIAALIHUOLLON HALLINNON JA JOHTAMISEN HARJOITTELU 01.01.2019 - 31.12.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT0314 TERVEYDENHUOLLON TALOUDEN JOHTAMINEN 19.11.2018 - 31.01.2019 01.07.2018 - 31.08.2018
HOIT4024 TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJÄRJESTELMÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 01.01.2019 - 31.05.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT4023 TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJÄRJESTELMÄN RESURSSIEN JOHTAMINEN 28.02.2019 - 31.05.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT3212 TERVEYSALAN OPETTAJAN PEDAGOGISET RATKAISUT 01.02.2019 - 31.12.2019 29.10.2018 - 30.11.2018
HOIT0320 TILASTOLLISET ANALYYSIMENETELMÄT, HARJOITUKSET 29.01.2019 - 28.02.2019 29.10.2018 - 30.11.2018