Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteelliset oppiaineet
LL-tutkinto, syventävät opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MEDS3012 TIEDONHAUN OPETUS (TIEDONHAUN KLINIKKA) 24.10.2019 - 17.12.2019 15.06.2019 - 10.12.2019
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MEDV2014 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA LÄÄKEHOITO 29.10.2019 - 03.12.2019 12.09.2019 - 11.10.2019
MEDV2075 TERVEYSTEKNOLOGIA - KUN LÄÄKÄRI JA INSINÖÖRI KOHTAAVAT 14.01.2020 - 31.03.2020 06.11.2019 - 20.12.2019
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PGS_2223 ACADEMIC READING, WRITING AND REVIEWING 21.11.2019 - 22.11.2019 17.10.2019 - 14.11.2019
PGS_2187 ESIINTYMINEN JA TIETEELLISEN ESITYKSEN TEKEMINEN 31.01.2020 - 24.05.2020 06.01.2020 - 26.01.2020
PGS_1739 JOURNAL CLUB (KLIININEN TUTKIJALINJA) 23.03.2020 - 24.05.2020 13.01.2020 - 15.03.2020
PGS_1597 JUMP TO MEDICAL RESEARCH 13.01.2020 - 24.02.2020 02.12.2019 - 12.01.2020
PGS_1668 PHILOSOPHY OF MEDICINE, 2 ECTS (OBLIGATORY GENERAL COURSE/DOCTORAL TRAINING) 02.03.2020 - 30.03.2020 02.12.2019 - 23.02.2020
PGS_1568 TILASTOLLISET PERUSANALYYSIT JATKOKURSSI SPSS-OHJELMALLA 20.05.2020 - 27.05.2020 03.02.2020 - 06.05.2020
PGS_1405 TILASTOLLISET PERUSANALYYSIT SPSS-OHJELMALLA 16.01.2020 - 23.01.2020 03.12.2019 - 02.01.2020
PGS_1792 TUTKIMUSDATAN KERUU REDCAP-JÄRJESTELMÄN AVULLA 14.01.2020 - 14.01.2020 22.11.2019 - 07.01.2020
Sote-akatemia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOTE0003 IKÄÄNTYVÄ VÄESTÖ, TERVEYS JA PALVELUT 10.03.2020 - 28.04.2020 18.11.2019 - 03.03.2020
SOTE0004 KOKEMUSTIETO JA KOKEMUSASIANTUNTIJUUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA 04.03.2020 - 17.04.2020 18.11.2019 - 26.02.2020
SOTE0002 TULEVAISUUSAJATTELU JA SKENAARIOT SOSIAALIJA TERVEYDENHUOLLOSSA 08.01.2020 - 26.02.2020 18.11.2019 - 01.01.2020
Human Neuroscience Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TBMC2001 NEUROLOGY FOR NEUROSCIENTISTS 22.10.2019 - 29.02.2020 28.08.2019 - 29.10.2019
TBMC2006 PSYCHIATRY 07.01.2020 - 31.05.2020 10.10.2019 - 14.01.2020
Turun yliopiston tutkijakoulu, lääketiet.alan op. Kurssin aika Ilmoittautumisaika
UGSL0001 TUTKIMUSDATAN HALLINNAN PERUSTEET 26.02.2020 - 07.05.2020 02.12.2019 - 12.02.2020