Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteelliset oppiaineet
LL-tutkinto, syventävät opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MEDS3012 TIEDONHAUN OPETUS (TIEDONHAUN KLINIKKA) 12.03.2020 - 08.06.2020 14.12.2019 - 01.06.2020
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MEDV1092 SAIRAUKSIEN EHKÄISY JA HOITO, FARMAKOLOGIAN RYHMÄTYÖT (HLL-OPINTOJEN VALINNAINEN OSA) 25.03.2020 - 08.05.2020 02.03.2020 - 16.03.2020
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PGS_2191 FINAL COUNTDOWN - FINISHING MY PHD 18.03.2020 - 18.03.2020 14.01.2020 - 18.03.2020
PGS_1739 JOURNAL CLUB (KLIININEN TUTKIJALINJA) 23.03.2020 - 24.05.2020 13.01.2020 - 15.03.2020
PGS_1786 KLIINISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET 03.03.2020 - 24.03.2020 05.12.2019 - 01.03.2020
PGS_1732 KLIINISEN TUTKIMUKSEN STATISTIIKAN PERUSTEET 22.04.2020 - 24.04.2020 06.01.2020 - 08.04.2020
PGS_1675 LABORATORY ANIMAL SCIENCE COURSE - EDUCATION AND TRAINING 27.04.2020 - 11.05.2020 24.02.2020 - 15.04.2020
PGS_1668 PHILOSOPHY OF MEDICINE, 2 ECTS (OBLIGATORY GENERAL COURSE/DOCTORAL TRAINING) 02.03.2020 - 30.03.2020 02.12.2019 - 23.02.2020
PGS_1568 TILASTOLLISET PERUSANALYYSIT JATKOKURSSI SPSS-OHJELMALLA 20.05.2020 - 27.05.2020 03.02.2020 - 06.05.2020
PGS_1792 TUTKIMUSDATAN KERUU REDCAP-JÄRJESTELMÄN AVULLA 17.04.2020 - 17.04.2020 01.02.2020 - 03.04.2020
Sote-akatemia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOTE0003 IKÄÄNTYVÄ VÄESTÖ, TERVEYS JA PALVELUT 10.03.2020 - 28.04.2020 18.11.2019 - 03.03.2020
SOTE0004 KOKEMUSTIETO JA KOKEMUSASIANTUNTIJUUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA 04.03.2020 - 17.04.2020 18.11.2019 - 26.02.2020
Human Neuroscience Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TBMC0001 NUTRITION AND BRAIN 16.03.2020 - 24.05.2020 19.11.2019 - 09.03.2020