Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteelliset oppiaineet
LL-tutkinto, syventävät opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MEDS3200 HAVAINNOISTA PÄÄTTELYYN 24.08.2020 - 15.10.2020 17.08.2020 - 31.08.2020
MEDS3012 TIEDONHAUN OPETUS (TIEDONHAUN KLINIKKA) 27.08.2020 - 15.12.2020 06.06.2020 - 08.12.2020
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MEDV2067 BIOLÄÄKETIETEEN INTEGROIVA JA KARTTUVA ITSEARVIOINTI ? OPINTOPOLKU 02.11.2020 - 31.12.2021 14.08.2020 - 15.09.2020
MEDV0001 JOHDATUS LÄÄKETIETEEN HISTORIAAN 15.09.2020 - 17.05.2021 14.08.2020 - 10.11.2020
MEDV2001 LÄÄKETIETEELLINEN LATINA (VALINNAINEN) 22.09.2020 - 15.12.2020 12.08.2020 - 20.09.2020
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PGS_2189 KLIINISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET II 29.10.2020 - 03.12.2020 04.09.2020 - 22.10.2020
PGS_1542 KOE-ELÄIMET, KURSSI TOIMENPITEIDEN SUORITTAJILLE 14.09.2020 - 23.10.2020 07.08.2020 - 23.08.2020
PGS_1675 LABORATORY ANIMAL SCIENCE COURSE - EDUCATION AND TRAINING 14.09.2020 - 23.10.2020 07.08.2020 - 23.08.2020
PGS_1773 LITERATURE REVIEWS IN HEALTH SCIENCES 28.10.2020 - 09.12.2020 11.06.2020 - 16.10.2020
PGS_1012 LÄÄKETIETEEN TIETEENTEORIA 27.10.2020 - 24.11.2020 01.07.2020 - 13.10.2020
PGS_1374 STATISTICAL THINKING AND PERFORMING BASIC ANALYSES USING JMP 17.09.2020 - 23.09.2020 01.07.2020 - 31.08.2020
PGS_2188 TIETOKANNAT TUTKIJAN APUNA 13.11.2020 - 11.12.2020 03.08.2020 - 05.11.2020
PGS_1568 TILASTOLLISET PERUSANALYYSIT JATKOKURSSI SPSS-OHJELMALLA 27.10.2020 - 03.11.2020 01.07.2020 - 12.10.2020
PGS_1792 TUTKIMUSDATAN KERUU REDCAP-JÄRJESTELMÄN AVULLA 07.10.2020 - 07.10.2020 01.07.2020 - 23.09.2020
Sote-akatemia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOTE0010 JOHDATUS: SOSIAALI-, TERVEYS- JA SIVISTYSPALVELUT PALVELURAKENTEEN UUDISTUKSES 08.09.2020 - 23.10.2020 03.08.2020 - 25.08.2020
SOTE0200 MONITIETEINEN SOSIAALI-, TERVEYS- JA SIVISTYSALAN OPINTOKOKONAISUUS 24.08.2020 - 31.07.2021 03.08.2020 - 24.08.2020
SOTE0007 MONITOIMIJAISEN LAPSI- JA PERHEPALVELUOSAAMISEN PERUSTEET 08.12.2020 - 31.07.2021 05.08.2020 - 30.04.2021
Human Neuroscience Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TBMC0010 INVITATION TO NEUROSCIENCE 03.09.2020 - 15.12.2020 10.08.2020 - 07.09.2020
TBMC2001 NEUROLOGY FOR NEUROSCIENTISTS 21.10.2020 - 18.12.2020 07.09.2020 - 18.10.2020