Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteelliset oppiaineet
LL-tutkinto, syventävät opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MEDS3012 TIEDONHAUN OPETUS (TIEDONHAUN KLINIKKA) 05.11.2020 - 15.12.2020 06.06.2020 - 08.12.2020
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MEDV2067 BIOLÄÄKETIETEEN INTEGROIVA JA KARTTUVA ITSEARVIOINTI ? OPINTOPOLKU 02.11.2020 - 31.12.2021 14.08.2020 - 15.09.2020
MEDV0001 JOHDATUS LÄÄKETIETEEN HISTORIAAN 17.11.2020 - 21.05.2021 14.08.2020 - 30.11.2020
MEDV2049 OPISKELUTAIDOT 18.01.2021 - 07.02.2021 14.12.2020 - 06.01.2021
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PGS_2170 BIOSTATISTIIKAN PERUSTEET -VERKKOKURSSI TUTKIJOILLE 28.10.2020 - 09.12.2020 08.10.2020 - 26.10.2020
PGS_2189 KLIINISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET II 29.10.2020 - 03.12.2020 04.09.2020 - 22.10.2020
PGS_1773 LITERATURE REVIEWS IN HEALTH SCIENCES 28.10.2020 - 09.12.2020 11.06.2020 - 16.10.2020
PGS_1012 LÄÄKETIETEEN TIETEENTEORIA 27.10.2020 - 24.11.2020 01.07.2020 - 13.10.2020
PGS_2188 TIETOKANNAT TUTKIJAN APUNA 13.11.2020 - 11.12.2020 03.08.2020 - 05.11.2020
PGS_1568 TILASTOLLISET PERUSANALYYSIT JATKOKURSSI SPSS-OHJELMALLA 27.10.2020 - 03.11.2020 01.07.2020 - 12.10.2020
PGS_1792 TUTKIMUSDATAN KERUU REDCAP-JÄRJESTELMÄN AVULLA 11.12.2020 - 11.12.2020 08.10.2020 - 04.12.2020
Sote-akatemia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOTE0003 IKÄÄNTYVÄ VÄESTÖ, TERVEYS JA PALVELUT 11.03.2021 - 29.04.2021 25.11.2020 - 25.02.2021
SOTE0004 KOKEMUSTIETO JA KOKEMUSASIANTUNTIJUUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA 03.03.2021 - 21.04.2021 25.11.2020 - 17.02.2021
SOTE0009 LUONTOPERUSTAINEN HYVINVOINTI 08.12.2020 - 30.06.2021 12.11.2020 - 30.04.2021
SOTE0006 MONELLE - MONIAMMATILLINEN OSAAMINEN HOIDOSSA, KUNTOUTUKSESSA JA OPETUKSESSA 01.02.2021 - 01.06.2021 25.11.2020 - 22.01.2021
SOTE0007 MONITOIMIJAISEN LAPSI- JA PERHEPALVELUOSAAMISEN PERUSTEET 08.12.2020 - 31.07.2021 05.08.2020 - 30.04.2021
SOTE0008 TULEVAISUUSAJATTELU JA SKENAARIOT SOSIAALIJA TERVEYDENHUOLLOSSA 13.01.2021 - 07.03.2021 25.11.2020 - 30.12.2020