Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteelliset oppiaineet
LL-tutkinto, syventävät opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MEDS3200 HAVAINNOISTA PÄÄTTELYYN 17.08.2020 - 11.10.2020 17.08.2020 - 24.08.2020
MEDS3012 TIEDONHAUN OPETUS (TIEDONHAUN KLINIKKA) 14.08.2020 - 15.12.2020 06.06.2020 - 08.12.2020
LL-tutkinto, valinnaisopinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MEDV0064 HERMOSTON RAKENNE JA TOIMINTA (HLL-OPINTOJEN VALINNAINEN OSA) 20.08.2020 - 31.08.2020 14.08.2020 - 22.08.2020
MEDV0001 JOHDATUS LÄÄKETIETEEN HISTORIAAN 15.09.2020 - 17.11.2020 14.08.2020 - 10.11.2020
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk Kurssin aika Ilmoittautumisaika
PGS_1773 LITERATURE REVIEWS IN HEALTH SCIENCES 28.10.2020 - 09.12.2020 11.06.2020 - 16.10.2020
PGS_1012 LÄÄKETIETEEN TIETEENTEORIA 27.10.2020 - 24.11.2020 01.07.2020 - 13.10.2020
PGS_1374 STATISTICAL THINKING AND PERFORMING BASIC ANALYSES USING JMP 17.09.2020 - 23.09.2020 01.07.2020 - 31.08.2020
PGS_2188 TIETOKANNAT TUTKIJAN APUNA 13.11.2020 - 11.12.2020 03.08.2020 - 05.11.2020
PGS_1568 TILASTOLLISET PERUSANALYYSIT JATKOKURSSI SPSS-OHJELMALLA 27.10.2020 - 03.11.2020 01.07.2020 - 12.10.2020
PGS_1792 TUTKIMUSDATAN KERUU REDCAP-JÄRJESTELMÄN AVULLA 14.08.2020 - 07.10.2020 01.07.2020 - 23.09.2020
PGS_2237 VÄITÖSKIRJATYÖN VAIHEITA 21.08.2020 - 11.09.2020 03.08.2020 - 19.08.2020
Sote-akatemia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOTE0010 JOHDATUS: SOSIAALI-, TERVEYS- JA SIVISTYSPALVELUT PALVELURAKENTEEN UUDISTUKSES 08.09.2020 - 23.10.2020 03.08.2020 - 25.08.2020
SOTE0200 MONITIETEINEN SOSIAALI-, TERVEYS- JA SIVISTYSALAN OPINTOKOKONAISUUS 24.08.2020 - 31.07.2021 03.08.2020 - 24.08.2020
SOTE0007 MONITOIMIJAISEN LAPSI- JA PERHEPALVELUOSAAMISEN PERUSTEET 11.06.2020 - 31.07.2021 05.05.2020 - 30.04.2021