Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Biologian laitos
Biologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
BIOL4411 ADVANCED CONSERVATION BIOLOGY 07.01.2020 - 28.02.2020 02.12.2019 - 07.01.2020
BIOL3050 BIOINFORMATIIKKAA BIOLOGEILLE 23.01.2020 - 12.03.2020 02.12.2019 - 12.01.2020
BIOL4051 BIOLOGINEN AINEISTO: JOHDATUS TILASTOMENETELMIIN 10.01.2020 - 16.03.2020 02.12.2019 - 10.01.2020
BIOL8001 BIOTURVALLISUUDEN PERUSTEET 17.01.2020 - 30.04.2020 09.11.2019 - 12.01.2020
BIOL2091 ELIÖKUNTA 07.01.2020 - 28.02.2020 26.11.2019 - 12.01.2020
BIOL5305 EVOLUUTIOBIOLOGIA JA IHMISEN KÄYTTÄYTYMINEN 07.01.2020 - 16.04.2020 02.12.2019 - 07.01.2020
BIOL5330 EXPERIMENTAL EVOLUTION 06.04.2020 - 24.04.2020 01.02.2020 - 29.02.2020
BIOL5050 HUMAN EVOLUTION 08.01.2020 - 28.02.2020 02.12.2019 - 08.01.2020
BIOL2031 KEHITYSBIOLOGIA JA EVOLUUTIO 04.03.2020 - 24.04.2020 03.02.2020 - 04.03.2020
BIOL5304 SOVELTAVA EVOLUUTIOPSYKOLOGIA 09.03.2020 - 11.05.2020 02.12.2019 - 09.03.2020
Ekologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
EKOL2103 EKOLOGIAN LABORATORIOHARJOITUKSET 27.01.2020 - 06.05.2020 02.12.2019 - 20.01.2020
EKOL2109 ELIÖYHTEISÖ- JA EKOSYSTEEMIEKOLOGIA 24.02.2020 - 22.04.2020 02.12.2019 - 24.02.2020
EKOL3024 GRADUSEMINAARI, EKOLOGIA JA EVOLUUTIOBIOLOGIA 16.01.2020 - 30.04.2020 13.12.2019 - 09.01.2020
EKOL2353 HYÖNTEISTEN TUNTEMUS 20.03.2020 - 04.05.2020 03.02.2020 - 20.03.2020
EKOL3159 INTRODUCTION TO R 08.01.2020 - 26.02.2020 02.12.2019 - 08.01.2020
EKOL3200 KANDIDAATTISEMINAARI, EKOLOGIA JA EVOLUUTIOBIOLOGIA 08.01.2020 - 06.05.2020 02.12.2019 - 08.01.2020
EKOL2354 KOTIMAISTEN PUTKILOKASVIEN LAJINTUNTEMUS 13.01.2020 - 17.03.2020 02.12.2019 - 13.01.2020
EKOL2359 SAMMALTEN LAJINTUNTEMUKSEN PERUSTEET 11.05.2020 - 25.05.2020 03.02.2020 - 04.05.2020
EKOL2352 SELKÄRANGATTOMIEN TUNTEMUS 02.03.2020 - 02.04.2020 03.02.2020 - 02.03.2020
EKOL2351 SELKÄRANKAISTEN LAJINTUNTEMUS 22.01.2020 - 11.03.2020 02.12.2019 - 22.01.2020
EKOL3128 TAKSONOMIAN JA SYSTEMATIIKAN OPINTOPIIRI 03.02.2020 - 30.04.2020 02.12.2019 - 17.01.2020
EKOL2322 TALVIEKOLOGIA 22.03.2020 - 27.03.2020 02.12.2019 - 31.01.2020
Fysiologia ja genetiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
FYGE2060 EKOTOKSIKOLOGIAN PERUSTEET 13.01.2020 - 14.02.2020 02.12.2019 - 13.01.2020
FYGE2101 ELÄINFYSIOLOGIAN HARJOITUSTYÖT 21.04.2020 - 07.05.2020 02.03.2020 - 15.04.2020
FYGE4062 ELÄINFYSIOLOGIAN SYVENTÄVÄT HARJOITUKSET 09.03.2020 - 26.04.2020 18.11.2019 - 12.01.2020
FYGE4061 ELÄINFYSIOLOGIAN SYVENTÄVÄT LUENNOT 07.01.2020 - 05.03.2020 02.12.2019 - 07.01.2020
FYGE2102 GENETIIKAN HARJOITUKSET 14.01.2020 - 20.02.2020 13.11.2019 - 07.01.2020
FYGE1021 GENETIIKAN JATKOLUENNOT 13.01.2020 - 28.02.2020 02.12.2019 - 13.01.2020
FYGE2242 MIKROBIGENETIIKAN HARJOITUSTYÖT 04.05.2020 - 30.06.2020 01.02.2020 - 31.03.2020
FYGE2021 MIKROSKOOPPITEKNIIKAT 24.02.2020 - 13.03.2020 15.11.2019 - 10.01.2020
FYGE2111 NEUROBIOLOGIA 13.01.2020 - 10.02.2020 02.12.2019 - 13.01.2020
FYGE5430 NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) AND ITS APPLICATIONS 03.03.2020 - 27.03.2020 07.01.2020 - 03.03.2020
FYGE2041 SELKÄRANKAISTEN ANATOMIA, KEHITYSBIOLOGIA JA HISTOLOGIA 28.01.2020 - 21.02.2020 02.12.2019 - 28.01.2020
FYGE1020 SOLUBIOLOGIAN HARJOITUKSET 11.05.2020 - 20.05.2020 06.12.2019 - 31.01.2020
FYGE1024 SOLUVILJELYTEKNIIKAT 07.01.2020 - 24.01.2020 15.11.2019 - 20.12.2019
Biologian laitoksen yhteiset opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
XBIO4098 ELIÖIDEN RAKENTEEN, TOIMINNAN JA PERINNÖLLISYYDEN HARJOITUKSET (OKL) 07.01.2020 - 09.02.2020 18.11.2019 - 03.01.2020
Ympäristötiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YMPS6043 CONSERVATION BIOLOGY 08.01.2020 - 26.02.2020 02.12.2019 - 08.01.2020
YMPS4842 IHMINEN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 03.03.2020 - 23.04.2020 03.02.2020 - 03.03.2020
YMPS6045 KANSAINVÄLINEN TALOUS JA YMPÄRISTÖONGELMAT 16.01.2020 - 14.02.2020 02.12.2019 - 16.01.2020
YMPS1009 YMPÄRISTÖEKOLOGIA JA LUONNONSUOJELU 02.03.2020 - 22.04.2020 03.02.2020 - 02.03.2020
YMPS1051 YMPÄRISTÖN KEMIKALISOITUMINEN JA PÄÄSTÖJEN HALLINTA 08.01.2020 - 06.03.2020 02.12.2019 - 08.01.2020
YMPS6004 YMPÄRISTÖOIKEUDEN PERUSTEET, TÄYDENTÄVÄT OPINNOT 16.01.2020 - 28.02.2020 13.12.2019 - 16.01.2020
YMPS1054 YMPÄRISTÖTIEDON HAKU JA HALLINTA 17.03.2020 - 28.04.2020 03.02.2020 - 17.03.2020
YMPS1038 YMPÄRISTÖTIETEEN SEMINAARI 14.01.2020 - 21.04.2020 13.12.2019 - 14.01.2020