Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Biologian laitos
Biologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
BIOL3050 BIOINFORMATIIKKAA BIOLOGEILLE 10.01.2019 - 18.04.2019 17.12.2018 - 16.01.2019
BIOL4051 BIOLOGINEN AINEISTO: JOHDATUS TILASTOMENETELMIIN 07.01.2019 - 18.03.2019 17.12.2018 - 13.01.2019
BIOL2091 ELIÖKUNTA 08.01.2019 - 01.03.2019 17.12.2018 - 14.01.2019
BIOL5305 EVOLUUTIOBIOLOGIA JA IHMISEN KÄYTTÄYTYMINEN 08.01.2019 - 18.04.2019 17.12.2018 - 13.01.2019
BIOL2031 KEHITYSBIOLOGIA JA EVOLUUTIO 05.03.2019 - 26.04.2019 12.02.2019 - 11.03.2019
BIOL5350 MOLECULAR SYSTEMATICS 06.03.2019 - 26.04.2019 13.02.2019 - 12.03.2019
BIOL2204 SELKÄRANKAISTUTKIMUKSEN KÄYTÄNNÖN TAIDOT 17.04.2019 - 20.06.2019 27.03.2019 - 15.04.2019
BIOL5304 SOVELTAVA EVOLUUTIOPSYKOLOGIA 04.03.2019 - 10.05.2019 11.02.2019 - 10.03.2019
Ekologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
EKOL2103 EKOLOGIAN LABORATORIOHARJOITUKSET 28.01.2019 - 03.05.2019 07.01.2019 - 03.02.2019
EKOL2109 ELIÖYHTEISÖ- JA EKOSYSTEEMIEKOLOGIA 25.02.2019 - 24.04.2019 04.02.2019 - 03.03.2019
EKOL4102 ENVIRONMENTAL ECOLOGY 05.02.2019 - 09.04.2019 15.01.2019 - 11.02.2019
EKOL2353 HYÖNTEISTEN TUNTEMUS 22.03.2019 - 03.05.2019 22.02.2019 - 22.03.2019
EKOL3159 INTRODUCTION TO R 09.01.2019 - 27.02.2019 17.12.2018 - 15.01.2019
EKOL3200 KANDIDAATTISEMINAARI, EKOLOGIA JA EVOLUUTIOBIOLOGIA 09.01.2019 - 08.05.2019 19.11.2018 - 09.01.2019
EKOL2354 KOTIMAISTEN PUTKILOKASVIEN LAJINTUNTEMUS 14.01.2019 - 31.01.2019 17.12.2018 - 14.01.2019
EKOL2303 MAASELKÄRANGATTOMIEN KENTTÄKURSSI 15.07.2019 - 26.07.2019 25.03.2019 - 25.04.2019
EKOL2301 MAASELKÄRANKAISTEN KENTTÄKURSSI 13.05.2019 - 17.05.2019 25.03.2019 - 25.04.2019
EKOL2304 MURTOVESIEKOLOGIAN KENTTÄKURSSI 05.08.2019 - 23.08.2019 25.03.2019 - 25.04.2019
EKOL2352 SELKÄRANGATTOMIEN TUNTEMUS 04.03.2019 - 04.04.2019 04.02.2019 - 04.03.2019
EKOL2351 SELKÄRANKAISTEN LAJINTUNTEMUS 23.01.2019 - 13.03.2019 02.01.2019 - 29.01.2019
EKOL2305 SISÄVESIEKOLOGIAN KENTTÄKURSSI 14.08.2019 - 16.08.2019 25.03.2019 - 25.04.2019
EKOL4320 SPATIAL BIODIVERSITY INFORMATICS AND LANDSCAPE ECOLOGY 05.03.2019 - 26.04.2019 12.02.2019 - 11.03.2019
EKOL2348 SUOMEN HÄMÄHÄKKIELÄIMET 20.05.2019 - 29.05.2019 29.04.2019 - 21.05.2019
EKOL2322 TALVIEKOLOGIA 25.03.2019 - 31.03.2019 04.02.2019 - 11.03.2019
EKOL2302 TERRESTRISEN KASVIEKOLOGIAN KENTTÄKURSSI 08.07.2019 - 12.07.2019 25.03.2019 - 25.04.2019
Fysiologia ja genetiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
FYGE2060 EKOTOKSIKOLOGIAN PERUSTEET 07.01.2019 - 08.02.2019 17.12.2018 - 13.01.2019
FYGE2101 ELÄINFYSIOLOGIAN HARJOITUSTYÖT 15.04.2019 - 10.05.2019 25.03.2019 - 21.04.2019
FYGE4062 ELÄINFYSIOLOGIAN SYVENTÄVÄT HARJOITUKSET 18.03.2019 - 26.04.2019 25.02.2019 - 24.03.2019
FYGE4061 ELÄINFYSIOLOGIAN SYVENTÄVÄT LUENNOT 08.01.2019 - 22.03.2019 17.12.2018 - 14.01.2019
FYGE2102 GENETIIKAN HARJOITUKSET 15.01.2019 - 21.02.2019 03.12.2018 - 11.01.2019
FYGE1021 GENETIIKAN JATKOLUENNOT 07.01.2019 - 08.03.2019 17.12.2018 - 11.01.2019
FYGE2021 MIKROSKOOPPITEKNIIKAT 18.02.2019 - 15.03.2019 01.01.2019 - 31.01.2019
FYGE2111 NEUROBIOLOGIA 07.01.2019 - 11.02.2019 06.12.2018 - 13.01.2019
FYGE2041 SELKÄRANKAISTEN ANATOMIA, KEHITYSBIOLOGIA JA HISTOLOGIA 29.01.2019 - 22.02.2019 06.12.2018 - 22.01.2019
FYGE1020 SOLUBIOLOGIAN HARJOITUKSET 02.05.2019 - 15.05.2019 11.04.2019 - 02.05.2019
FYGE1024 SOLUVILJELYTEKNIIKAT 08.01.2019 - 25.01.2019 26.11.2018 - 16.12.2018
Biologian laitoksen yhteiset opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
XBIO4098 ELIÖIDEN RAKENTEEN, TOIMINNAN JA PERINNÖLLISYYDEN HARJOITUKSET (OKL) 07.01.2019 - 10.02.2019 04.12.2018 - 03.01.2019
Ympäristötiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YMPS4842 IHMINEN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 05.03.2019 - 25.04.2019 12.02.2019 - 11.03.2019
YMPS1014 YMPÄRISTÖEKOLOGIA /PERUSOPINNOT 04.03.2019 - 24.04.2019 11.02.2019 - 10.03.2019
YMPS1051 YMPÄRISTÖN KEMIKALISOITUMINEN JA PÄÄSTÖJEN HALLINTA 08.01.2019 - 28.02.2019 10.12.2018 - 14.01.2019
YMPS6008 YMPÄRISTÖTALOUS 22.03.2019 - 17.05.2019 01.03.2019 - 28.03.2019
YMPS1054 YMPÄRISTÖTIEDON HAKU JA HALLINTA 26.03.2019 - 09.05.2019 05.03.2019 - 01.04.2019