Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Biologian laitos
Biologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
BIOL4411 ADVANCED CONSERVATION BIOLOGY 08.01.2018 - 02.03.2018 05.12.2017 - 02.01.2018
BIOL4051 BIOLOGINEN AINEISTO: JOHDATUS TILASTOMENETELMIIN 08.01.2018 - 14.03.2018 13.12.2017 - 15.01.2018
BIOL5050 HUMAN EVOLUTION 10.01.2018 - 02.03.2018 07.12.2017 - 09.01.2018
BIOL2031 KEHITYSBIOLOGIA JA EVOLUUTIO 06.03.2018 - 27.04.2018 13.12.2017 - 06.03.2018
Ekologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
EKOL4103 DETERMINANTS OF SPECIES DISTRIBUTIONS IN SPACE AND TIME 11.12.2017 - 15.12.2017 28.10.2017 - 07.12.2017
EKOL4101 ECOLOGY AND EVOLUTION OF ECOLOGICAL INTERACTIONS 01.01.2018 - 31.07.2018 11.11.2017 - 08.01.2018
EKOL2103 EKOLOGIAN LABORATORIOHARJOITUKSET 29.01.2018 - 26.04.2018 08.12.2017 - 20.01.2018
EKOL2109 ELIÖYHTEISÖ- JA EKOSYSTEEMIEKOLOGIA 26.02.2018 - 25.04.2018 13.12.2017 - 26.02.2018
EKOL2353 HYÖNTEISTEN TUNTEMUS 23.03.2018 - 13.04.2018 13.12.2017 - 23.03.2018
EKOL3159 INTRODUCTION TO R 10.01.2018 - 28.02.2018 01.12.2017 - 09.01.2018
EKOL2354 KOTIMAISTEN PUTKILOKASVIEN LAJINTUNTEMUS 08.01.2018 - 22.01.2018 08.12.2017 - 08.01.2018
EKOL2359 SAMMALTEN LAJINTUNTEMUKSEN PERUSTEET 14.05.2018 - 25.05.2018 13.12.2017 - 14.05.2018
EKOL2352 SELKÄRANGATTOMIEN TUNTEMUS 05.03.2018 - 16.03.2018 13.12.2017 - 05.03.2018
EKOL2351 SELKÄRANKAISTEN LAJINTUNTEMUS 24.01.2018 - 01.02.2018 13.12.2017 - 24.01.2018
EKOL2320 SUBARKTISEN EKOLOGIAN KENTTÄKURSSI 25.06.2018 - 01.07.2018 01.12.2017 - 15.04.2018
Fysiologia ja genetiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
FYGE4062 ELÄINFYSIOLOGIAN SYVENTÄVÄT HARJOITUKSET 12.02.2018 - 27.04.2018 13.12.2017 - 12.02.2018
FYGE4061 ELÄINFYSIOLOGIAN SYVENTÄVÄT LUENNOT 09.01.2018 - 29.03.2018 13.12.2017 - 09.01.2018
FYGE2102 GENETIIKAN HARJOITUKSET 16.01.2018 - 22.02.2018 09.12.2017 - 09.01.2018
FYGE2242 MIKROBIGENETIIKAN HARJOITUSTYÖT 05.02.2018 - 23.05.2018 13.12.2017 - 05.02.2018
FYGE2021 MIKROSKOOPPITEKNIIKAT 26.02.2018 - 21.03.2018 01.01.2018 - 02.02.2018
FYGE2111 NEUROBIOLOGIA 08.01.2018 - 12.02.2018 28.11.2017 - 08.01.2018
FYGE2041 SELKÄRANKAISTEN ANATOMIA, KEHITYSBIOLOGIA JA HISTOLOGIA 08.01.2018 - 23.02.2018 23.11.2017 - 08.01.2018
Solu- ja molekyylibiologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOMO1021 GENETIIKAN JATKOLUENNOT 08.01.2018 - 02.03.2018 13.12.2017 - 08.01.2018
SOMO1012 SOLUBIOLOGIAN HARJOITUSTYÖT 02.05.2018 - 16.05.2018 12.03.2018 - 09.04.2018
SOMO1024 SOLUVILJELYTEKNIIKAT 08.01.2018 - 26.01.2018 10.11.2017 - 18.12.2017
Biologian laitoksen yhteiset opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
XBIO4098 ELIÖIDEN RAKENTEEN, TOIMINNAN JA PERINNÖLLISYYDEN HARJOITUKSET (OKL) 08.01.2018 - 11.02.2018 13.12.2017 - 04.01.2018
Ympäristötiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
YMPS1014 YMPÄRISTÖEKOLOGIA /PERUSOPINNOT 30.01.2018 - 01.03.2018 13.12.2017 - 30.01.2018