Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Maantieteen ja geologian laitos
Geologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
GEOL1125 3D-MALLINNUKSEN PERUSTEET 14.01.2020 - 13.03.2020 02.12.2019 - 14.01.2020
GEOL1013 GEOLOGISET LUONNONVARAT 29.01.2020 - 22.04.2020 02.12.2019 - 29.01.2020
GEOL1121 GEOLOGISET TUTKIMUSMENETELMÄT II 16.01.2020 - 12.03.2020 02.12.2019 - 16.01.2020
GEOL1201 KALLIOPERÄGEOLOGIAN KENTTÄKURSSIT 11.05.2020 - 15.05.2020 07.01.2020 - 30.04.2020
GEOL1122 METAMORFINEN PETROLOGIA JA METAMORFISET KIVET 03.02.2020 - 18.02.2020 02.12.2019 - 03.02.2020
GEOL4800 PRO GRADU -SEMINAARI, GEOLOGIA 14.02.2020 - 09.04.2020 02.12.2019 - 14.02.2020
GEOL1123 RAKENNEGEOLOGIA 07.01.2020 - 27.01.2020 02.12.2019 - 07.01.2020
GEOL1120 SKANDINAVIAN KVARTÄÄRIKAUDEN KEHITYS 17.01.2020 - 23.04.2020 02.12.2019 - 17.01.2020
Maaperägeologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
GMAA4822 ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY OF NITROGEN AND PHOSPHORUS 28.01.2020 - 13.03.2020 02.12.2019 - 28.01.2020
GMAA4833 FIELD COURSE I: FENNOSCANDIAN QUATERNARY GLACIAL ENVIRONMENT AND SEQUENCE STRATIGRAPHY 21.02.2020 - 17.04.2020 02.12.2019 - 20.02.2020
GMAA4834 FIELD COURSE II: FENNOSCANDIAN QUATERNARY GLACIAL ENVIRONMENT AND SEQUENCE STRATIGRAPHY 21.02.2020 - 17.04.2020 02.12.2019 - 20.02.2020
GMAA4730 PRACTICAL IMAGE ANALYSIS IN QUATERNARY PALEOLIMNOLOGY 11.03.2020 - 31.05.2020 07.01.2020 - 11.03.2020
GMAA4760 SUB-ARKTISTEN JÄRVISEDIMENTTIEN KAIRAUSKURSSI SUOMEN LAPISSA 29.03.2020 - 05.04.2020 04.12.2019 - 31.01.2020
GMAA4813 VETEEN KERROSTUNEIDEN SEDIMENTTIEN FYSIK. JA KEMIALLISET TUTKIMUSMENETELMÄT 20.01.2020 - 18.02.2020 02.12.2019 - 20.01.2020
Geologia ja mineralogia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
GMIN3030 GEOLOGICAL 3D-MODELLING 04.03.2020 - 08.04.2020 07.01.2020 - 04.03.2020
GMIN4818 METAMORPHIC PROCESSES 02.03.2020 - 17.03.2020 07.01.2020 - 02.03.2020
Maantiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MAAN7761 APPLIED GEOSPATIAL METHODS 14.01.2020 - 18.02.2020 02.12.2019 - 14.01.2020
MAAN7003 AUTOKORRELAATIO 07.01.2020 - 01.03.2020 05.12.2019 - 06.01.2020
MAAN6154 BIOGEOGRAFIA 10.01.2020 - 28.02.2020 02.12.2019 - 10.01.2020
MAAN7363 FLUVIAL AND COASTAL ENVIRONMENTS 08.01.2020 - 26.02.2020 02.12.2019 - 08.01.2020
MAAN6151 GEOMORFOLOGIA 04.03.2020 - 29.04.2020 07.01.2020 - 04.03.2020
MAAN6730 LUONNONMAANTIETEEN MENETELMÄKURSSI 07.01.2020 - 15.04.2020 02.12.2019 - 07.01.2020
MAAN6055 LUONNONVAROJEN MAANTIEDE 03.03.2020 - 23.04.2020 07.01.2020 - 03.03.2020
MAAN6581 MAANTIEDE KOULUOPETUKSESSA 09.01.2020 - 27.02.2020 02.12.2019 - 09.01.2020
MAAN7082 MAANTIETEELLINEN ASIANTUNTIJATYÖ 09.01.2020 - 27.02.2020 02.12.2019 - 09.01.2020
MAAN6160 MAANTIETEEN KENTTÄKURSSI 27.04.2020 - 22.05.2020 07.01.2020 - 31.03.2020
MAAN6652 MAANTIETEEN LUK-SEMINAARI 07.01.2020 - 24.04.2020 02.12.2019 - 07.01.2020
MAAN6732 PAIKKATIETOMENETELMÄT 02.03.2020 - 24.04.2020 24.01.2020 - 24.02.2020
MAAN7364 PRACTICALS IN FLUVIAL AND COASTAL ENVIRONMENTS 28.02.2020 - 24.04.2020 21.01.2020 - 21.02.2020
MAAN6302 TEORIA, METODOLOGIA JA ALUEET MAANTIETEESSÄ 02.03.2020 - 28.04.2020 07.01.2020 - 02.03.2020
MAAN6654 TILASTOTIETEEN PERUSKURSSI SOVELTAJILLE, HARJOITUKSET 21.01.2020 - 20.03.2020 02.12.2019 - 14.01.2020
MAAN7842 URBAANI TURVALLISUUSPOLITIIKKA 14.01.2020 - 26.02.2020 02.12.2019 - 14.01.2020