Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MATE6015 ABSTRAKTIN MATEMATIIKAN POHJATIETOKURSSI 31.08.2020 - 20.09.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
MATE5344 ALGEBRAIC STRUCTURES IN CRYPTOGRAPHY 31.08.2020 - 25.10.2020 18.08.2020 - 06.09.2020
MATE5425 ANALYYSI I 22.09.2020 - 13.12.2020 17.08.2020 - 29.09.2020
MATE5015 ANALYYSI I (SIVUAINEOPISKELIJOILLE) 31.08.2020 - 20.12.2020 24.08.2020 - 06.09.2020
MATE5352 ANALYYSI IIB 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020
MATE5225 AUTOMATA AND FORMAL LANGUAGES 31.08.2020 - 20.12.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
MATE5341 FOUNDATIONS OF CRYPTOGRAPHY 31.08.2020 - 25.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
MATE5427 FOUNDATIONS OF MACHINE LEARNING I 31.08.2020 - 25.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
MATE5428 FOUNDATIONS OF MACHINE LEARNING II 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020
MATE5059 GEOMETRIA 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020
MATE5429 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA 1 02.09.2020 - 18.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
MATE5430 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA 2 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 25.10.2020
MATE5161 KOMBINATORIIKAN JATKOKURSSI 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020
MATE5354 LEBESGUEN MITTA JA INTEGRAALI 31.08.2020 - 20.12.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
MATE5216 LINEAARIALGEBRA (MATEMATIIKAN KO) 31.08.2020 - 20.12.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
MATE5043 LINEAARIALGEBRA (SIVUAINEOPISKELIJOILLE) 01.09.2020 - 13.12.2020 24.08.2020 - 28.08.2020
MATE5123 LUKUTEORIA 31.08.2020 - 25.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
MATE5342 MATEMATIIKAN DEMONSTRAATIOKURSSI 31.08.2020 - 20.12.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
MATE5287 MATEMATIIKAN OPISKELUMENETELMÄT I 31.08.2020 - 20.12.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
MATE5357 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 1 31.08.2020 - 20.12.2020 17.08.2020 - 02.09.2020
MATE5358 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 2 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 25.10.2020
MATE5426 SOVELLETTU ANALYYSI 31.08.2020 - 20.12.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
MATE5356 VEKTORILASKENTA 31.08.2020 - 25.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
Sovellettu matematiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SMAT5150 COMBINATORIAL OPTIMIZATION ALGORITHMS 31.08.2020 - 25.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
SMAT5016 KONVEKSI ANALYYSI JA OPTIMOINTI 31.08.2020 - 25.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
SMAT5176 NUMEERINEN ANALYYSI 31.08.2020 - 25.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
SMAT5116 NUMEERINEN ANALYYSI (OPETTAJILLE) 31.08.2020 - 25.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
SMAT5037 OPTIMOINTIALGORITMIT 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020
SMAT5129 RISKITEORIA 31.08.2020 - 20.12.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
SMAT5059 VECTOR OPTIMIZATION 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020
Tilastotiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TILM3541 AIKASARJA-ANALYYSI 31.08.2020 - 25.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
TILM3556 AINEISTON HANKINTA JA TUTKIMUSASETELMAT 31.08.2020 - 25.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
TILM3582 BASICS OF STATISTICS 17.12.2020 - 21.12.2020 10.11.2020 - 13.12.2020
TILM3589 EPÄLINEAARINEN AIKASARJA-ANALYYSI 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020
TILM3522 GRADUSEMINAARI 03.09.2020 - 25.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
TILM3529 KAUSAALIPÄÄTTELY HAVAINNOIVISSA TUTKIMUKSISSA 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020
TILM3579 KOKEIDEN SUUNNITTELU JA ANALYYSI 31.08.2020 - 25.10.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
TILM3574 MATRIISILASKENTA TILASTOTIETEESSÄ 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020
TILM3604 REGRESSION AND REGULARISATION 24.08.2020 - 30.08.2020 14.08.2020 - 24.08.2020
TILM3580 TILASTOLLINEN OHJELMOINTI 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020
TILM3561 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY I 31.08.2020 - 20.12.2020 17.08.2020 - 06.09.2020
TILM3562 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY II 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020
TILM3553 TODENNÄKÖISYYSLASKENNAN PERUSKURSSI 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020
TILM3568 TODENNÄKÖISYYSLASKENTA SIVUAINEOPISKELIJOILLE 26.10.2020 - 20.12.2020 28.09.2020 - 26.10.2020