Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MATE6020 ADVANCED SYMBOLIC DYNAMICS 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
MATE5415 AINEENOPETTAJAN OHJAUSKURSSI (OPETTAJILLE) 07.01.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5060 ALGEBRAN PERUSKURSSI I 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5061 ALGEBRAN PERUSKURSSI II 04.03.2019 - 28.04.2019 20.01.2019 - 06.03.2019
MATE5074 ALGORITMINEN MATEMATIIKKA 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5018 ANALYYSI II (SIVUAINEOPISKELIJOILLE) 07.01.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5351 ANALYYSI IIA 07.01.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE6021 COMBINATORIAL STRUCTURES 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5396 CRYPTOGRAPHY I 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5397 CRYPTOGRAPHY II 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
MATE5400 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA C 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
MATE5401 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA D 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5353 JOHDATUS AUTOMAATTIEN TEORIAAN 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
MATE5361 JOHDATUS LINEAARIALGEBRAAN 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5039 KOMBINATORIIKKA 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE6010 MATEMAATTINEN KIRJOITTAMINEN 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5359 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 3 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5360 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 4 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
MATE6017 REAL ANALYSIS 1 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE6018 REAL ANALYSIS 2 04.03.2019 - 28.04.2019 01.02.2019 - 10.03.2019
MATE5125 RYHMÄTEORIA 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5411 SYMBOLIC DYNAMICS 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5316 ÄÄRELLISET KUNNAT 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
Sovellettu matematiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SMAT5045 DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 04.03.2019 - 28.04.2019 18.02.2019 - 10.03.2019
SMAT5321 DYNAAMINEN PELITEORIA 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
SMAT5322 DYNAAMISEN PELITEORIAN JATKOKURSSI 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
SMAT5317 HENKIVAKUUTUSMATEMATIIKKA 07.01.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
SMAT5108 MATEMAATTINEN OPTIMOINTI I 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
SMAT5109 MATEMAATTINEN OPTIMOINTI II 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
SMAT5301 SIMULATION 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
SMAT5306 TODENNÄKÖISYYSLASKENNAN JATKOKURSSI 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
Tilastotiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TILM3583 BASICS OF STATISTICAL MODELLING 21.05.2019 - 23.05.2019 01.03.2019 - 17.05.2019
TILM3578 EPIDEMIOLOGIAN TILASTOLLISET MENETELMÄT 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
TILM3589 EPÄLINEAARINEN AIKASARJA-ANALYYSI 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
TILM3527 HIERARKKINEN MALLINTAMINEN 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
TILM3521 LASKENNALLINEN TILASTOTIEDE 05.03.2019 - 17.04.2019 21.01.2019 - 10.03.2019
TILM3588 LINEAARISET JA YLEISTETYT LINEAARISET MALLIT 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
TILM3574 MATRIISILASKENTA TILASTOTIETEESSÄ 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
TILM3524 SAS-KURSSI 10.01.2019 - 11.01.2019 18.12.2018 - 07.01.2019
TILM3555 TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN PERUSKURSSI 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
TILM3519 TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN TEORIA 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
TILM3557 TILASTOLLISTEN MALLIEN PERUSKURSSI 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
TILM3525 TILASTOTIETEEN PERUSKURSSI SOVELTAJILLE 07.01.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 13.01.2019