Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MATE6015 ABSTRAKTIN MATEMATIIKAN POHJATIETOKURSSI 03.09.2018 - 21.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5344 ALGEBRAIC STRUCTURES IN CRYPTOGRAPHY 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5019 ANALYYSI I (MATEMATIIKAN KO) 05.09.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5015 ANALYYSI I (SIVUAINEOPISKELIJOILLE) 05.09.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5352 ANALYYSI IIB 29.10.2018 - 23.12.2018 23.08.2018 - 04.11.2018
MATE5225 AUTOMATA AND FORMAL LANGUAGES 04.09.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 04.09.2018
MATE5341 FOUNDATIONS OF CRYPTOGRAPHY 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5059 GEOMETRIA 30.10.2018 - 23.12.2018 21.08.2018 - 04.11.2018
MATE5398 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA A 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 10.09.2018
MATE5399 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA B 31.10.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 07.11.2018
MATE5161 KOMBINATORIIKAN JATKOKURSSI 01.11.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 04.11.2018
MATE5354 LEBESGUEN MITTA JA INTEGRAALI 05.09.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 07.09.2018
MATE5216 LINEAARIALGEBRA (MATEMATIIKAN KO) 04.09.2018 - 23.12.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5043 LINEAARIALGEBRA (SIVUAINEOPISKELIJOILLE) 13.09.2018 - 23.12.2018 27.08.2018 - 03.09.2018
MATE5123 LUKUTEORIA 04.09.2018 - 21.10.2018 21.08.2018 - 05.09.2018
MATE6024 MATEMAATTINEN ONGELMANRATKAISU JA OHJELMOINTI (OPETTAJILLE) 03.09.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5342 MATEMATIIKAN DEMONSTRAATIOKURSSI 10.09.2018 - 10.12.2018 21.08.2018 - 07.09.2018
MATE5357 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 1 03.09.2018 - 21.10.2018 20.08.2018 - 09.09.2018
MATE5358 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 2 31.10.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 31.10.2018
MATE5355 TIETEELLINEN LASKENTA 05.09.2018 - 21.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5417 TOPICS IN ANALYSIS 30.10.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 04.11.2018
MATE5356 VEKTORILASKENTA 05.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
Sovellettu matematiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SMAT5308 CALCULUS OF VARIATIONS 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
SMAT5324 CLUSTER ANALYSIS VIA NONSMOOTH OPTIMIZATION 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 10.09.2018
SMAT5307 CONTROL THEORY 29.10.2018 - 23.12.2018 23.08.2018 - 04.11.2018
SMAT5016 KONVEKSI ANALYYSI JA OPTIMOINTI 04.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 11.09.2018
SMAT5176 NUMEERINEN ANALYYSI 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
SMAT5116 NUMEERINEN ANALYYSI (OPETTAJILLE) 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
SMAT5037 OPTIMOINTIALGORITMIT 30.10.2018 - 16.12.2018 28.08.2018 - 06.11.2018
SMAT5129 RISKITEORIA 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
Tilastotiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TILM3541 AIKASARJA-ANALYYSI 29.10.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 04.11.2018
TILM3556 AINEISTON HANKINTA JA TUTKIMUSASETELMAT 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
TILM3582 BASICS OF STATISTICS 17.12.2018 - 20.12.2018 05.11.2018 - 10.12.2018
TILM3522 GRADUSEMINAARI 06.09.2018 - 06.01.2019 04.09.2018 - 13.09.2018
TILM3529 KAUSAALIPÄÄTTELY HAVAINNOIVISSA TUTKIMUKSISSA 29.10.2018 - 16.12.2018 04.09.2018 - 04.11.2018
TILM3579 KOKEIDEN SUUNNITTELU JA ANALYYSI 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
TILM3591 R COURSE FOR RESEARCHERS 16.10.2018 - 19.10.2018 05.09.2018 - 14.10.2018
TILM3524 SAS-KURSSI 20.09.2018 - 21.09.2018 01.09.2018 - 17.09.2018
TILM3561 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY I 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
TILM3562 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY II 29.10.2018 - 23.12.2018 21.08.2018 - 04.11.2018
TILM3553 TODENNÄKÖISYYSLASKENNAN PERUSKURSSI 29.10.2018 - 16.12.2018 07.09.2018 - 04.11.2018
TILM3568 TODENNÄKÖISYYSLASKENTA SIVUAINEOPISKELIJOILLE 29.10.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 05.11.2018