Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MATE5344 ALGEBRAIC STRUCTURES IN CRYPTOGRAPHY 04.09.2017 - 27.10.2017 04.08.2017 - 06.09.2017
MATE5019 ANALYYSI I (MATEMATIIKAN KO) 04.09.2017 - 15.12.2017 07.08.2017 - 05.09.2017
MATE5015 ANALYYSI I (SIVUAINEOPISKELIJOILLE) 04.09.2017 - 15.12.2017 07.08.2017 - 04.09.2017
MATE5352 ANALYYSI IIB 06.11.2017 - 15.12.2017 01.09.2017 - 03.11.2017
MATE5341 FOUNDATIONS OF CRYPTOGRAPHY 04.09.2017 - 20.10.2017 07.08.2017 - 04.09.2017
MATE5033 FUNKTIOTEORIA 30.10.2017 - 15.12.2017 01.09.2017 - 30.10.2017
MATE5059 GEOMETRIA 30.10.2017 - 22.12.2017 01.09.2017 - 03.11.2017
MATE5398 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA A 11.09.2017 - 27.10.2017 01.08.2017 - 09.09.2017
MATE5399 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA B 06.11.2017 - 22.12.2017 01.09.2017 - 04.11.2017
MATE5313 KOODAUSTEORIA I 06.11.2017 - 22.12.2017 01.09.2017 - 06.11.2017
MATE5354 LEBESGUEN MITTA JA INTEGRAALI 04.09.2017 - 22.12.2017 02.08.2017 - 08.09.2017
MATE5216 LINEAARIALGEBRA (MATEMATIIKAN KO) 04.09.2017 - 15.12.2017 07.08.2017 - 04.09.2017
MATE5123 LUKUTEORIA 04.09.2017 - 20.10.2017 07.08.2017 - 04.09.2017
MATE5342 MATEMATIIKAN DEMONSTRAATIOKURSSI 11.09.2017 - 22.12.2017 07.08.2017 - 08.09.2017
MATE5357 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 1 06.09.2017 - 17.10.2017 11.08.2017 - 08.09.2017
MATE5358 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 2 30.10.2017 - 15.12.2017 01.09.2017 - 30.10.2017
MATE5124 MATRIISILASKENTA 04.09.2017 - 20.10.2017 08.08.2017 - 08.09.2017
MATE5314 PRO GRADU SEMINAARI 08.09.2017 - 22.12.2017 11.08.2017 - 15.09.2017
MATE5355 TIETEELLINEN LASKENTA 06.09.2017 - 20.10.2017 01.08.2017 - 15.08.2017
MATE5148 TILINGS AND PATTERNS 04.09.2017 - 15.12.2017 07.08.2017 - 04.09.2017
MATE5417 TOPICS IN ANALYSIS 04.09.2017 - 15.12.2017 07.08.2017 - 11.09.2017
MATE5356 VEKTORILASKENTA 11.09.2017 - 20.10.2017 01.08.2017 - 08.09.2017
Sovellettu matematiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SMAT5216 MALLINNUSPROJEKTI 08.09.2017 - 22.12.2017 04.08.2017 - 08.09.2017
SMAT5176 NUMEERINEN ANALYYSI 04.09.2017 - 27.10.2017 01.08.2017 - 11.09.2017
SMAT5116 NUMEERINEN ANALYYSI (OPETTAJILLE) 04.09.2017 - 27.10.2017 01.08.2017 - 11.09.2017
SMAT5301 SIMULATION 04.09.2017 - 20.10.2017 08.08.2017 - 04.09.2017
Tilastotiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TILM3556 AINEISTON HANKINTA JA TUTKIMUSASETELMAT 04.09.2017 - 16.10.2017 01.08.2017 - 04.09.2017
TILM3577 BAYES-PÄÄTTELY 05.09.2017 - 16.10.2017 01.08.2017 - 07.09.2017
TILM3522 GRADUSEMINAARI 07.09.2017 - 14.12.2017 01.08.2017 - 07.09.2017
TILM3586 MONIULOTTEINEN AIKASARJA-ANALYYSI 05.09.2017 - 18.10.2017 01.08.2017 - 07.09.2017
TILM3546 PITKITTÄISAINEISTOJEN ANALYYSI 17.10.2017 - 30.11.2017 01.08.2017 - 12.10.2017
TILM3587 REGRESSIOANALYYSI JA TILASTOLLINEN OPPIMINEN 31.10.2017 - 14.12.2017 01.09.2017 - 06.11.2017
TILM3524 SAS-KURSSI 14.09.2017 - 15.09.2017 01.09.2017 - 11.09.2017
TILM3561 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY I 04.09.2017 - 19.10.2017 07.08.2017 - 11.09.2017
TILM3562 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY II 30.10.2017 - 14.12.2017 01.09.2017 - 03.11.2017
TILM3568 TODENNÄKÖISYYSLASKENTA SIVUAINEOPISKELIJOILLE 30.10.2017 - 13.12.2017 01.09.2017 - 30.10.2017