If you have registered as an attending student with the university, you may access the course registration form by clicking the course code, or the course date.

Faculty of Science and Engineering

Department of Mathematics and Statistics
Mathematics Course period Registration period
MATE6015 ABSTRAKTIN MATEMATIIKAN POHJATIETOKURSSI 03.09.2018 - 21.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5344 ALGEBRAIC STRUCTURES IN CRYPTOGRAPHY 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5019 ANALYYSI I (MATEMATIIKAN KO) 05.09.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5015 ANALYYSI I (SIVUAINEOPISKELIJOILLE) 05.09.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5352 ANALYYSI IIB 29.10.2018 - 23.12.2018 23.08.2018 - 04.11.2018
MATE5225 AUTOMATA AND FORMAL LANGUAGES 04.09.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 04.09.2018
MATE5341 FOUNDATIONS OF CRYPTOGRAPHY 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5059 GEOMETRIA 30.10.2018 - 23.12.2018 21.08.2018 - 04.11.2018
MATE5398 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA A 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 10.09.2018
MATE5399 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA B 31.10.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 07.11.2018
MATE5161 KOMBINATORIIKAN JATKOKURSSI 01.11.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 04.11.2018
MATE5354 LEBESGUEN MITTA JA INTEGRAALI 05.09.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 07.09.2018
MATE5216 LINEAARIALGEBRA (MATEMATIIKAN KO) 04.09.2018 - 23.12.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5043 LINEAARIALGEBRA (SIVUAINEOPISKELIJOILLE) 13.09.2018 - 23.12.2018 27.08.2018 - 03.09.2018
MATE5123 LUKUTEORIA 04.09.2018 - 21.10.2018 21.08.2018 - 05.09.2018
MATE6024 MATEMAATTINEN ONGELMANRATKAISU JA OHJELMOINTI (OPETTAJILLE) 03.09.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5342 MATEMATIIKAN DEMONSTRAATIOKURSSI 10.09.2018 - 10.12.2018 21.08.2018 - 07.09.2018
MATE5357 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 1 03.09.2018 - 21.10.2018 20.08.2018 - 09.09.2018
MATE5358 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 2 31.10.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 31.10.2018
MATE5355 TIETEELLINEN LASKENTA 05.09.2018 - 21.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
MATE5417 TOPICS IN ANALYSIS 30.10.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 04.11.2018
MATE5356 VEKTORILASKENTA 05.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
Applied Mathematics Course period Registration period
SMAT5308 CALCULUS OF VARIATIONS 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
SMAT5324 CLUSTER ANALYSIS VIA NONSMOOTH OPTIMIZATION 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 10.09.2018
SMAT5307 CONTROL THEORY 29.10.2018 - 23.12.2018 23.08.2018 - 04.11.2018
SMAT5016 KONVEKSI ANALYYSI JA OPTIMOINTI 04.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 11.09.2018
SMAT5176 NUMEERINEN ANALYYSI 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
SMAT5116 NUMEERINEN ANALYYSI (OPETTAJILLE) 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
SMAT5037 OPTIMOINTIALGORITMIT 30.10.2018 - 16.12.2018 28.08.2018 - 06.11.2018
SMAT5129 RISKITEORIA 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
Statistics Course period Registration period
TILM3541 AIKASARJA-ANALYYSI 29.10.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 04.11.2018
TILM3556 AINEISTON HANKINTA JA TUTKIMUSASETELMAT 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
TILM3582 BASICS OF STATISTICS 17.12.2018 - 20.12.2018 05.11.2018 - 10.12.2018
TILM3522 GRADUSEMINAARI 06.09.2018 - 06.01.2019 04.09.2018 - 13.09.2018
TILM3529 KAUSAALIPÄÄTTELY HAVAINNOIVISSA TUTKIMUKSISSA 29.10.2018 - 16.12.2018 04.09.2018 - 04.11.2018
TILM3579 KOKEIDEN SUUNNITTELU JA ANALYYSI 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
TILM3591 R COURSE FOR RESEARCHERS 16.10.2018 - 19.10.2018 05.09.2018 - 14.10.2018
TILM3524 SAS-KURSSI 20.09.2018 - 21.09.2018 01.09.2018 - 17.09.2018
TILM3561 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY I 03.09.2018 - 28.10.2018 21.08.2018 - 09.09.2018
TILM3562 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY II 29.10.2018 - 23.12.2018 21.08.2018 - 04.11.2018
TILM3553 TODENNÄKÖISYYSLASKENNAN PERUSKURSSI 29.10.2018 - 16.12.2018 07.09.2018 - 04.11.2018
TILM3568 TODENNÄKÖISYYSLASKENTA SIVUAINEOPISKELIJOILLE 29.10.2018 - 16.12.2018 21.08.2018 - 05.11.2018