If you have registered as an attending student with the university, you may access the course registration form by clicking the course code, or the course date.

Faculty of Science and Engineering

Department of Mathematics and Statistics
Mathematics Course period Registration period
MATE6020 ADVANCED SYMBOLIC DYNAMICS 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
MATE5415 AINEENOPETTAJAN OHJAUSKURSSI (OPETTAJILLE) 07.01.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5060 ALGEBRAN PERUSKURSSI I 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5061 ALGEBRAN PERUSKURSSI II 04.03.2019 - 28.04.2019 20.01.2019 - 06.03.2019
MATE5074 ALGORITMINEN MATEMATIIKKA 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5018 ANALYYSI II (SIVUAINEOPISKELIJOILLE) 07.01.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5351 ANALYYSI IIA 07.01.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE6021 COMBINATORIAL STRUCTURES 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5396 CRYPTOGRAPHY I 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5397 CRYPTOGRAPHY II 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
MATE5400 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA C 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
MATE5401 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA D 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5353 JOHDATUS AUTOMAATTIEN TEORIAAN 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
MATE5361 JOHDATUS LINEAARIALGEBRAAN 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5039 KOMBINATORIIKKA 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE6010 MATEMAATTINEN KIRJOITTAMINEN 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5359 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 3 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5360 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 4 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
MATE6017 REAL ANALYSIS 1 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE6018 REAL ANALYSIS 2 04.03.2019 - 28.04.2019 01.02.2019 - 10.03.2019
MATE5125 RYHMÄTEORIA 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5411 SYMBOLIC DYNAMICS 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
MATE5316 ÄÄRELLISET KUNNAT 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
Applied Mathematics Course period Registration period
SMAT5045 DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 04.03.2019 - 28.04.2019 18.02.2019 - 10.03.2019
SMAT5321 DYNAAMINEN PELITEORIA 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
SMAT5322 DYNAAMISEN PELITEORIAN JATKOKURSSI 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
SMAT5317 HENKIVAKUUTUSMATEMATIIKKA 07.01.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
SMAT5108 MATEMAATTINEN OPTIMOINTI I 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
SMAT5109 MATEMAATTINEN OPTIMOINTI II 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
SMAT5301 SIMULATION 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
SMAT5306 TODENNÄKÖISYYSLASKENNAN JATKOKURSSI 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
Statistics Course period Registration period
TILM3582 BASICS OF STATISTICS 17.12.2018 - 20.12.2018 05.11.2018 - 10.12.2018
TILM3578 EPIDEMIOLOGIAN TILASTOLLISET MENETELMÄT 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
TILM3589 EPÄLINEAARINEN AIKASARJA-ANALYYSI 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
TILM3527 HIERARKKINEN MALLINTAMINEN 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
TILM3588 LINEAARISET JA YLEISTETYT LINEAARISET MALLIT 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
TILM3574 MATRIISILASKENTA TILASTOTIETEESSÄ 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
TILM3592 TILASTOLLISEN OPPIMISEN JATKOKURSSI 29.11.2018 - 28.02.2019 20.11.2018 - 06.12.2018
TILM3555 TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN PERUSKURSSI 07.01.2019 - 03.03.2019 10.12.2018 - 13.01.2019
TILM3519 TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN TEORIA 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
TILM3557 TILASTOLLISTEN MALLIEN PERUSKURSSI 04.03.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 10.03.2019
TILM3525 TILASTOTIETEEN PERUSKURSSI SOVELTAJILLE 07.01.2019 - 28.04.2019 10.12.2018 - 13.01.2019