Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
MATE6015 ABSTRAKTIN MATEMATIIKAN POHJATIETOKURSSI 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE5344 ALGEBRAIC STRUCTURES IN CRYPTOGRAPHY 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE5019 ANALYYSI I (MATEMATIIKAN KO) 24.09.2019 - 31.12.2019 19.08.2019 - 26.09.2019
MATE5015 ANALYYSI I (SIVUAINEOPISKELIJOILLE) 02.09.2019 - 31.12.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE5352 ANALYYSI IIB 28.10.2019 - 31.12.2019 28.09.2019 - 27.10.2019
MATE5341 FOUNDATIONS OF CRYPTOGRAPHY 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE5059 GEOMETRIA 28.10.2019 - 31.12.2019 28.09.2019 - 27.10.2019
MATE5398 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA A 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE5399 INSINÖÖRIMATEMATIIKKA B 28.10.2019 - 31.12.2019 28.09.2019 - 27.10.2019
MATE5313 KOODAUSTEORIA I 28.10.2019 - 31.12.2019 28.09.2019 - 27.10.2019
MATE5354 LEBESGUEN MITTA JA INTEGRAALI 02.09.2019 - 31.12.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE5216 LINEAARIALGEBRA (MATEMATIIKAN KO) 02.09.2019 - 31.12.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE5043 LINEAARIALGEBRA (SIVUAINEOPISKELIJOILLE) 02.09.2019 - 31.12.2019 28.08.2019 - 02.09.2019
MATE5123 LUKUTEORIA 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE6024 MATEMAATTINEN ONGELMANRATKAISU JA OHJELMOINTI (OPETTAJILLE) 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE5342 MATEMATIIKAN DEMONSTRAATIOKURSSI 02.09.2019 - 31.12.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE5287 MATEMATIIKAN OPISKELUMENETELMÄT I 02.09.2019 - 31.12.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE5357 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 1 02.09.2019 - 27.10.2019 20.08.2019 - 08.09.2019
MATE5358 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI 2 28.10.2019 - 31.12.2019 28.09.2019 - 27.10.2019
MATE5124 MATRIISILASKENTA 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE5148 TILINGS AND PATTERNS 02.09.2019 - 31.12.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
MATE5325 TOPOLOGIAN PERUSTEET 28.10.2019 - 31.12.2019 28.09.2019 - 27.10.2019
MATE5356 VEKTORILASKENTA 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
Sovellettu matematiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SMAT5216 MALLINNUSPROJEKTI 02.09.2019 - 31.12.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
SMAT5176 NUMEERINEN ANALYYSI 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
SMAT5035 OSITTAISDIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 02.09.2019 - 31.12.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
Tilastotiede Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TILM3556 AINEISTON HANKINTA JA TUTKIMUSASETELMAT 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
TILM3582 BASICS OF STATISTICS 16.12.2019 - 19.12.2019 08.11.2019 - 08.12.2019
TILM3577 BAYES-PÄÄTTELY 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
TILM3522 GRADUSEMINAARI 12.09.2019 - 21.06.2020 19.08.2019 - 19.09.2019
TILM3574 MATRIISILASKENTA TILASTOTIETEESSÄ 25.11.2019 - 31.12.2019 04.11.2019 - 25.11.2019
TILM3586 MONIULOTTEINEN AIKASARJA-ANALYYSI 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
TILM3524 SAS-KURSSI 28.10.2019 - 29.10.2019 07.10.2019 - 27.10.2019
TILM3542 TILASTOLLINEN KONSULTAATIO 06.09.2019 - 31.12.2019 05.09.2019 - 13.09.2019
TILM3580 TILASTOLLINEN OHJELMOINTI 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
TILM3561 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY I 02.09.2019 - 27.10.2019 19.08.2019 - 08.09.2019
TILM3568 TODENNÄKÖISYYSLASKENTA SIVUAINEOPISKELIJOILLE 28.10.2019 - 31.12.2019 28.09.2019 - 03.11.2019