Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitieteiden laitos
MDP in Inequalities, Interv.and New Welfare State Kurssin aika Ilmoittautumisaika
INWS0011 CAUSAL INFERENCE 09.09.2020 - 23.10.2020 06.08.2020 - 02.09.2020
INWS0010 COMPARATIVE WELFARE STATE 01.09.2020 - 01.10.2020 06.08.2020 - 27.08.2020
INWS0013 DEMOGRAPHY 03.11.2020 - 01.12.2020 06.08.2020 - 27.10.2020
INWS0012 MULTIVARIATE METHODS 06.10.2020 - 10.12.2020 06.08.2020 - 29.09.2020
Sosiologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOSI1093 JOHDATUS STATAAN 17.09.2020 - 08.10.2020 01.08.2020 - 10.09.2020
SOSI1088 LAADULLISET TUTKIMUSMENETELMÄT, TEKSTIANALYYSI 04.11.2020 - 09.12.2020 01.08.2020 - 27.10.2020
SOSI1095 MIKÄ ON YHTEISKUNTA JA MITEN SITÄ TUTKITAAN? NELJÄ KLASSISTA NÄKEMYSTÄ 02.11.2020 - 11.12.2020 01.10.2020 - 26.10.2020
SOSI6527 MIXED METHODS 09.09.2020 - 23.10.2020 01.08.2020 - 03.09.2020
SOSI6525 SOSIAALISET TERVEYSEROT 31.08.2020 - 30.09.2020 01.08.2020 - 27.08.2020
SOSI6504 TEEMASEMINAARI, YHTEISÖT JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS 15.09.2020 - 08.12.2020 01.08.2020 - 10.09.2020
Sosiaalipolitiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOSP0854 KÖYHYYS JA SOSIAALINEN SYRJÄYTYMINEN 03.11.2020 - 03.12.2020 01.10.2020 - 27.10.2020
SOSP6106 MONIMUUTTUJAMENETELMÄT 07.09.2020 - 19.10.2020 01.08.2020 - 30.08.2020
SOSP0902 PERHEPOLITIIKKA 23.09.2020 - 22.10.2020 01.08.2020 - 09.09.2020
SOSP8913 PRO GRADU -SEMINAARI I 02.09.2020 - 13.11.2020 01.08.2020 - 30.08.2020
SOSP1014 SOSIAALIOIKEUS, HALLINTOMENETTELY JA LASTENSUOJELUOIKEUS, KIRJALLISUUS 19.11.2020 - 03.12.2020 01.10.2020 - 12.11.2020
SOSP6050 SOSIAALIOIKEUS, OIKEUSJÄRJESTYS, LUENTO 14.09.2020 - 28.09.2020 01.08.2020 - 07.09.2020
SOSP2941 SOSIAALIOIKEUS, TOIMEENTULOTURVALAINSÄÄDÄNTÖ 05.10.2020 - 14.10.2020 01.08.2020 - 28.09.2020
SOSP0901 TYÖMARKKINAT JA TYÖPOLITIIKKA 16.11.2020 - 14.12.2020 01.10.2020 - 09.11.2020
Sosiaalitieteet Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOST0004 AJANKOHTAISTA YHTEISKUNNASSA 09.11.2020 - 20.12.2020 01.10.2020 - 02.11.2020
SOST0057 CONTEMPORARY ECONOMIC SOCIOLOGY 03.09.2020 - 15.10.2020 01.08.2020 - 30.08.2020
SOST0022 KANDIDAATIN SEMINAARI 02.09.2020 - 16.12.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
SOST0017 MÄÄRÄLLISET MENETELMÄT, OSA 1 31.08.2020 - 21.09.2020 13.07.2020 - 24.08.2020
SOST0060 MÄÄRÄLLISET TUTKIMUSMENETELMÄT, OSA II 12.10.2020 - 23.11.2020 01.09.2020 - 05.10.2020
SOST0003 SOSIAALITUTKIMUS JA YHTEISKUNTA 03.11.2020 - 11.12.2020 01.09.2020 - 26.10.2020
SOST0002 SUOMALAINEN YHTEISKUNTA 15.09.2020 - 03.11.2020 01.08.2020 - 08.09.2020
SOST0061 TUTKIELMANTEKO JA TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 07.09.2020 - 30.11.2020 21.08.2020 - 03.09.2020
SOST0055 YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS 03.11.2020 - 24.11.2020 01.10.2020 - 27.10.2020
Sosiaalityö Kurssin aika Ilmoittautumisaika
STYÖ7140 AMMATTILLISUUS SOSIAALITYÖSSÄ (SOSIAALITYÖ) 07.10.2020 - 25.11.2020 01.08.2020 - 30.09.2020
STYÖ3103 KÄYTÄNTÖ I: SOSIAALITYÖN YHTEISKUNNALLISET TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA AJANKOHTAISET KYSYMYKSE 15.10.2020 - 15.12.2020 01.09.2020 - 08.10.2020
STYÖ1002 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN ANALYYSIMENETELMIEN SYVENTÄMINEN 12.10.2020 - 27.11.2020 15.09.2020 - 07.10.2020
STYÖ3058 LAPSIPERHESOSIAALITYÖ 01.09.2020 - 12.11.2020 01.08.2020 - 31.08.2020
STYÖ7145 MARGINALISAATIO 07.09.2020 - 30.09.2020 01.08.2020 - 01.09.2020
STYÖ7086 PERHE- JA LAPSILAINSÄÄDÄNTÖ 12.11.2020 - 15.12.2020 01.10.2020 - 05.11.2020
STYÖ7144 SOSIAALITYÖ JA SUKUPUOLI 16.11.2020 - 03.12.2020 01.10.2020 - 09.11.2020
Taloussosiologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TALS1025 DIGITAL INEQUALITIES AND HUMAN-COMPUTER INTERACTION 08.09.2020 - 20.10.2020 01.08.2020 - 30.08.2020
TALS1010 KULUTUS, LUKUPIIRI 05.11.2020 - 17.12.2020 01.10.2020 - 25.10.2020
TALS1016 TALOUSSOSIOLOGIAN PRO-GRADU -SEMINAARI I 09.09.2020 - 16.12.2020 01.08.2020 - 30.08.2020
TALS1020 TIETOKONEAVUSTEINEN LAADULLINEN ANALYYSI 11.09.2020 - 18.09.2020 01.08.2020 - 30.08.2020
TALS1019 VERKOSTOANALYYSI 10.11.2020 - 08.12.2020 01.10.2020 - 30.10.2020
TALS1011 VERKOSTOT, LUKUPIIRI 09.09.2020 - 21.10.2020 01.08.2020 - 30.08.2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
XSTL9023 JOHDATUS KAUPUNKITUTKIMUKSEEN 08.09.2020 - 05.11.2020 01.08.2020 - 02.09.2020
XSTL1004 JOHDATUS MONIKULTTUURISUUTEEN 09.09.2020 - 05.11.2020 01.08.2020 - 02.09.2020
XSTL9021 RASISMI, RAJAT JA SUKUPUOLI 05.11.2020 - 17.12.2020 01.09.2020 - 29.10.2020
XSTL1005 SIIRTOLAISUUS 16.10.2020 - 27.11.2020 01.08.2020 - 09.10.2020