Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOSI6524 INTERAKTIOT TILASTOLLISISSA MALLEISSA 27.04.2020 - 11.05.2020 15.02.2020 - 20.04.2020
SOSI6509 LAADULLISET TUTKIMUSMENETELMÄT 08.04.2020 - 06.05.2020 15.02.2020 - 01.04.2020
SOSI6526 MEDIA DISCOURSE ANALYSIS 20.04.2020 - 22.04.2020 01.02.2020 - 15.03.2020
SOSI6527 MIXED METHODS 18.03.2020 - 29.04.2020 28.02.2020 - 16.03.2020
SOSI6525 SOSIAALISET TERVEYSEROT 30.03.2020 - 06.05.2020 01.01.2020 - 23.03.2020
SOSI6502 SOSIOLOGIAN TEORIAT, KIRJAT 1 JA 2 17.03.2020 - 12.05.2020 01.12.2019 - 10.03.2020
Sosiaalipolitiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOSP0857 ELÄKEPOLITIIKKA 19.03.2020 - 23.04.2020 01.01.2020 - 12.03.2020
SOSP0853 ELÄMÄNKULKU, SIIRTYMÄT JA SOSIAALISET RISKIT 09.04.2020 - 06.05.2020 01.03.2020 - 02.04.2020
SOSP1017 KANSAINVÄLINEN VERTAILEVA TUTKIMUS 12.03.2020 - 02.04.2020 01.12.2019 - 05.03.2020
SOSP0852 MUUTTUVAN YHTEISKUNNAN SOSIAALIPOLITIIKKA 08.04.2020 - 22.04.2020 01.12.2019 - 01.04.2020
Sosiaalitieteet Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOST0043 ECONOMIC SOCIOLOGY AND EVERYDAY LIFE, LECTURES 12.03.2020 - 16.04.2020 01.12.2019 - 05.03.2020
SOST0014 KULUTUS 30.03.2020 - 18.05.2020 01.01.2020 - 23.03.2020
SOST0041 RYYSYRANNASTA HYVINVOINTIVALTIOON, HYVINVOINTIVALTIOSTA KARSINNAN JA SOPEUTTAMIS 16.03.2020 - 06.05.2020 01.12.2019 - 09.03.2020
SOST0007 TALOUS, KULTTUURI JA ELÄMÄNTAPA 10.03.2020 - 07.04.2020 01.12.2019 - 03.03.2020
SOST0021 TUTKIELMANTEON KURSSI 20.04.2020 - 04.05.2020 01.03.2020 - 13.04.2020
Sosiaalityö Kurssin aika Ilmoittautumisaika
STYÖ3043 AIKUISSOSIAALITYÖ 02.04.2020 - 19.05.2020 01.01.2020 - 26.03.2020
STYÖ3042 ARVOT JA ETIIKKA SOSIAALITYÖSSÄ 02.03.2020 - 23.03.2020 01.12.2019 - 24.02.2020
STYÖ1002 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN ANALYYSIMENETELMIEN SYVENTÄMINEN 08.04.2020 - 14.05.2020 01.03.2020 - 29.03.2020
STYÖ8910 LASTENSUOJELU, SOSNET 12.03.2020 - 16.03.2020 01.01.2020 - 07.02.2020
STYÖ7143 VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI JA JOHTAMINEN 10.03.2020 - 14.04.2020 01.01.2020 - 03.03.2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
XSTL1006 KOTOUTTAMINEN JA AMMATILLISET KÄYTÄNNÖT MAAHANMUUTTAJATYÖSSÄ 10.03.2020 - 30.04.2020 01.02.2020 - 29.02.2020
XSTL2002 NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISUUDEN HISTORIAAN 17.03.2020 - 12.05.2020 01.02.2020 - 10.03.2020
XSTL1054 PAKOLAISUUS JA SEN TUTKIMUS 09.03.2020 - 24.04.2020 01.02.2020 - 02.03.2020
XSTL1011 RASISMIN HISTORIA 16.03.2020 - 19.04.2020 01.01.2020 - 02.03.2020
XSTL9020 USKONTO JA MONIKULTTUURISUUS 02.03.2020 - 10.05.2020 19.02.2020 - 02.03.2020