Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitieteiden laitos
MDP in Inequalities, Interv.and New Welfare State Kurssin aika Ilmoittautumisaika
INWS0013 DEMOGRAPHY 03.11.2020 - 01.12.2020 06.08.2020 - 27.10.2020
INWS0016 LONGITUDINAL AND MULTILEVEL MODELLING 01.01.2021 - 20.03.2021 01.12.2020 - 31.12.2020
INWS0023 MIGRATION AND ETHNICITY 15.04.2021 - 06.05.2021 01.03.2021 - 08.04.2021
INWS0024 PEER RELATIONS 14.01.2021 - 14.03.2021 02.12.2020 - 07.01.2021
INWS0017 PREVENTION AND INTERVENTION 15.03.2021 - 23.05.2021 15.12.2020 - 18.03.2021
INWS0015 RESEARCH THEMES 11.01.2021 - 19.04.2021 01.12.2020 - 04.01.2021
INWS0014 SOCIAL INEQUALITY 11.01.2021 - 16.04.2021 01.12.2020 - 04.01.2021
Sosiologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOSI6528 INTERAKTIOT TILASTOLLISISSA MALLEISSA 22.03.2021 - 26.04.2021 01.12.2020 - 11.03.2021
SOSI1087 KVANTITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT 11.01.2021 - 05.03.2021 01.12.2020 - 04.01.2021
SOSI1088 LAADULLISET TUTKIMUSMENETELMÄT, TEKSTIANALYYSI 04.11.2020 - 09.12.2020 01.08.2020 - 27.10.2020
SOSI1089 LAADULLISET TUTKIMUSMENETELMÄT, TUTKIMUSHAASTATTELU 27.01.2021 - 10.03.2021 15.11.2020 - 06.01.2021
SOSI1095 MIKÄ ON YHTEISKUNTA JA MITEN SITÄ TUTKITAAN? NELJÄ KLASSISTA NÄKEMYSTÄ 02.11.2020 - 11.12.2020 01.10.2020 - 26.10.2020
SOSI0110 MODERNIN SOSIOLOGIAN KEHITYS SUOMESSA 23.03.2021 - 18.05.2021 01.02.2021 - 16.03.2021
SOSI1086 SOSIOLOGIAN TEORIAT 13.01.2021 - 03.03.2021 15.11.2020 - 06.01.2021
SOSI6503 TEEMASEMINAARI, SOSIAALINEN ERIARVOISUUS 18.01.2021 - 26.04.2021 15.11.2020 - 06.01.2021
Sosiaalipolitiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOSP0857 ELÄKEPOLITIIKKA 15.03.2021 - 23.05.2021 01.02.2021 - 08.03.2021
SOSP1017 KANSAINVÄLINEN VERTAILEVA TUTKIMUS 22.01.2021 - 22.02.2021 15.11.2020 - 13.01.2021
SOSP0854 KÖYHYYS JA SOSIAALINEN SYRJÄYTYMINEN 03.11.2020 - 03.12.2020 01.10.2020 - 27.10.2020
SOSP0858 MEGATRENDIT JA HYVINVOINTIVALTIO 31.03.2021 - 06.05.2021 01.02.2021 - 24.03.2021
SOSP8913 PRO GRADU -SEMINAARI I 11.01.2021 - 23.05.2021 17.11.2020 - 04.01.2021
SOSP1014 SOSIAALIOIKEUS, HALLINTOMENETTELY JA LASTENSUOJELUOIKEUS, KIRJALLISUUS 19.11.2020 - 03.12.2020 01.10.2020 - 12.11.2020
SOSP0901 TYÖMARKKINAT JA TYÖPOLITIIKKA 16.11.2020 - 14.12.2020 01.10.2020 - 09.11.2020
Sosiaalitieteet Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOST0004 AJANKOHTAISTA YHTEISKUNNASSA 09.11.2020 - 20.12.2020 01.10.2020 - 02.11.2020
SOST0054 LAADULLISET TUTKIMUSMENETELMÄT 12.01.2021 - 22.02.2021 15.11.2020 - 05.01.2021
SOST0056 MARKKINAT, VERKOSTOT JA KULUTUS 23.03.2021 - 05.05.2021 01.02.2021 - 16.03.2021
SOST0063 POLIITTINEN POLARISAATIO 14.01.2021 - 11.02.2021 01.12.2020 - 07.01.2021
SOST0013 SOCIAL INEQUALITY 12.01.2021 - 05.03.2021 01.12.2020 - 04.01.2021
SOST0011 SOSIAALITIETEIDEN TEORIASUUNTAUKSET 26.03.2021 - 23.04.2021 01.12.2020 - 19.03.2021
SOST0003 SOSIAALITUTKIMUS JA YHTEISKUNTA 03.11.2020 - 01.03.2021 01.09.2020 - 06.01.2021
SOST0058 SUOMALAISEN HYVINVOINTIVALTION OMINAISPIIRTEET 19.01.2021 - 09.03.2021 01.12.2020 - 12.01.2021
SOST0061 TUTKIELMANTEKO JA TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 11.01.2021 - 31.05.2021 01.12.2020 - 10.01.2021
SOST0055 YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS 03.11.2020 - 24.11.2020 01.10.2020 - 27.10.2020
Sosiaalityö Kurssin aika Ilmoittautumisaika
STYÖ3043 AIKUISSOSIAALITYÖ 15.03.2021 - 26.04.2021 01.01.2021 - 08.03.2021
STYÖ2818 ARVOT JA ETIIKKA SOSIAALITYÖSSÄ 04.03.2021 - 01.04.2021 01.01.2021 - 25.02.2021
STYÖ3060 ASIAKIRJAT JA DOKUMENTOINTI (SOSIAALITYÖ) 11.01.2021 - 14.02.2021 01.12.2020 - 05.01.2021
STYÖ6006 LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA SEN AMMATILLINEN KOHTAAMINEN, SOSNETIN VALINNAINEN VERKKOKURSS 04.01.2021 - 28.05.2021 23.11.2020 - 13.12.2020
STYÖ7130 MONIKULTTUURINEN SOSIAALITYÖ 02.02.2021 - 12.03.2021 01.12.2020 - 22.01.2021
STYÖ7086 PERHE- JA LAPSILAINSÄÄDÄNTÖ 12.11.2020 - 15.12.2020 01.10.2020 - 05.11.2020
STYÖ7144 SOSIAALITYÖ JA SUKUPUOLI 16.11.2020 - 03.12.2020 01.10.2020 - 09.11.2020
STYÖ5068 VAPAAVALINTAINEN ERITYISALUE, SYVENTÄVÄT OPINNOT 11.01.2021 - 14.03.2021 24.11.2020 - 13.12.2020
Taloussosiologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TALS1027 DIGITAALISET VERKOSTOT, ERIARVOISUUS JA SOSIAALISET SUHTEET 12.01.2021 - 23.02.2021 15.11.2020 - 10.01.2021
TALS1010 KULUTUS, LUKUPIIRI 05.11.2020 - 17.12.2020 01.10.2020 - 25.10.2020
TALS1021 KYSELYTYTKIMUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 25.01.2021 - 26.02.2021 15.11.2020 - 18.01.2021
TALS1009 MARKKINAT, LUKUPIIRI 21.01.2021 - 25.02.2021 15.11.2020 - 14.01.2021
TALS1017 TALOUSSOSIOLOGIAN PRO GRADU -SEMINAARI II 13.01.2021 - 26.05.2021 15.11.2020 - 06.01.2021
TALS1016 TALOUSSOSIOLOGIAN PRO-GRADU -SEMINAARI I 13.01.2021 - 26.05.2021 15.11.2020 - 06.01.2021
TALS0305 TALOUSSOSIOLOGIAN TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN PROJEKTITYÖ 25.03.2021 - 06.05.2021 01.02.2021 - 11.03.2021
TALS1019 VERKOSTOANALYYSI 10.11.2020 - 08.12.2020 01.10.2020 - 30.10.2020
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
XSTL9022 KOTOUTTAMINEN JA MONIKULTTUURINEN TYÖ 09.03.2021 - 31.05.2021 01.02.2021 - 04.03.2021
XSTL2002 NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISUUDEN HISTORIAAN 08.03.2021 - 02.05.2021 01.01.2021 - 01.03.2021
XSTL1054 PAKOLAISUUS JA SEN TUTKIMUS 04.03.2021 - 29.04.2021 01.01.2021 - 25.02.2021
XSTL9021 RASISMI, RAJAT JA SUKUPUOLI 05.11.2020 - 17.12.2020 01.09.2020 - 29.10.2020