Jos olet yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, saat kurssi-ilmoittautumislomakkeen näkyviin klikkaamalla kurssin jaksokoodia tai päivämääriä.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOSI9808 LAADULLISET TUTKIMUSMENETELMÄT, TEKSTIANALYYSI 10.10.2019 - 21.11.2019 01.08.2019 - 03.10.2019
SOSI1231 SOSIOLOGIAN HISTORIA JA KLASSIKOT, KIRJALLISUUS 18.03.2019 - 29.04.2019 16.11.2018 - 11.03.2019
SOSI1229 SOSIOLOGIAN TEORIAT, LUENNOT 07.03.2019 - 18.04.2019 15.11.2018 - 28.02.2019
SOSI6512 SOSIOLOGIAN VAIHTOEHTOISET MENETELMÄOPINNOT II 29.04.2019 - 27.05.2019 15.11.2018 - 22.04.2019
SOSI6504 TEEMASEMINAARI, YHTEISÖT JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS 09.04.2019 - 23.05.2019 13.12.2018 - 02.04.2019
SOSI6510 VAIHTOEHTOISET MENETELMÄOPINNOT 10.04.2019 - 29.05.2019 15.11.2018 - 03.04.2019
Sosiaalipolitiikka Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOSP0857 ELÄKEPOLITIIKKA 26.04.2019 - 10.05.2019 26.11.2018 - 19.04.2019
SOSP0853 ELÄMÄNKULKU, SIIRTYMÄT JA SOSIAALISET RISKIT 05.04.2019 - 10.05.2019 15.11.2018 - 25.03.2019
SOSP0854 KÖYHYYS JA SOSIAALINEN SYRJÄYTYMINEN 29.10.2019 - 26.11.2019 01.08.2019 - 22.10.2019
SOSP6106 MONIMUUTTUJAMENETELMÄT 10.09.2019 - 28.10.2019 01.08.2019 - 02.09.2019
SOSP0852 MUUTTUVAN YHTEISKUNNAN SOSIAALIPOLITIIKKA 10.04.2019 - 24.04.2019 23.11.2018 - 01.04.2019
SOSP0856 TERVEYDEN ERIARVOISUUS JA TERVEYSPOLITIIKKA 27.02.2019 - 31.07.2019 23.11.2018 - 20.02.2019
Sosiaalitieteet Kurssin aika Ilmoittautumisaika
SOST0004 AJANKOHTAISTA YHTEISKUNNASSA 24.02.2019 - 31.05.2019 13.02.2019 - 03.03.2019
SOST0043 ECONOMIC SOCIOLOGY AND EVERYDAY LIFE, LECTURES 07.03.2019 - 11.04.2019 15.11.2018 - 28.02.2019
SOST0014 KULUTUS 11.03.2019 - 29.04.2019 15.11.2018 - 04.03.2019
SOST0015 MARKKINAT 23.04.2019 - 14.05.2019 15.11.2018 - 16.04.2019
SOST0041 RYYSYRANNASTA HYVINVOINTIVALTIOON, HYVINVOINTIVALTIOSTA KARSINNAN JA SOPEUTTAMIS 18.03.2019 - 13.05.2019 15.11.2018 - 11.03.2019
SOST0021 TUTKIELMANTEON KURSSI 29.04.2019 - 26.11.2019 24.01.2019 - 05.11.2019
SOST0016 VERKOSTOT 05.11.2019 - 12.12.2019 01.08.2019 - 29.10.2019
SOST0012 YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS JA SOSIAALISET LIIKKEET 15.10.2019 - 14.11.2019 02.09.2019 - 08.10.2019
Sosiaalityö Kurssin aika Ilmoittautumisaika
STYÖ3043 AIKUISSOSIAALITYÖ 14.04.2019 - 03.05.2019 15.11.2018 - 28.03.2019
STYÖ7140 AMMATTILLISUUS SOSIAALITYÖSSÄ (SOSIAALITYÖ) 29.10.2019 - 10.12.2019 01.08.2019 - 22.10.2019
STYÖ3042 ARVOT JA ETIIKKA SOSIAALITYÖSSÄ 06.03.2019 - 27.03.2019 15.11.2018 - 27.02.2019
STYÖ1002 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN ANALYYSIMENETELMIEN SYVENTÄMINEN 09.04.2019 - 09.05.2019 15.11.2018 - 26.03.2019
STYÖ3055 LAPSEN KALTOINKOHTELU -TUNNISTA, KOHTAA JA TOIMI 21.03.2019 - 09.05.2019 03.12.2018 - 25.01.2019
STYÖ3058 LAPSIPERHESOSIAALITYÖ 17.09.2019 - 06.11.2019 01.08.2019 - 10.09.2019
STYÖ8910 LASTENSUOJELU, SOSNET 14.03.2019 - 31.05.2019 15.11.2018 - 31.01.2019
STYÖ7144 SOSIAALITYÖ JA SUKUPUOLI 11.11.2019 - 27.11.2019 01.08.2019 - 04.11.2019
STYÖ7143 VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI JA JOHTAMINEN 12.03.2019 - 16.04.2019 15.11.2018 - 18.02.2019
Taloussosiologia Kurssin aika Ilmoittautumisaika
TALS1010 KULUTUS, LUKUPIIRI 31.10.2019 - 05.12.2019 14.02.2019 - 20.02.2019
TALS1021 KYSELYTYTKIMUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 02.09.2019 - 04.10.2019 01.08.2019 - 26.08.2019
TALS1016 TALOUSSOSIOLOGIAN PRO-GRADU -SEMINAARI I 05.09.2019 - 31.12.2019 01.08.2019 - 29.08.2019
TALS1020 TIETOKONEAVUSTEINEN LAADULLINEN ANALYYSI 20.09.2019 - 04.10.2019 01.08.2019 - 13.09.2019
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot Kurssin aika Ilmoittautumisaika
XSTL1006 KOTOUTTAMINEN JA AMMATILLISET KÄYTÄNNÖT MAAHANMUUTTAJATYÖSSÄ 04.03.2019 - 31.05.2019 20.11.2018 - 25.02.2019
XSTL2002 NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISUUDEN HISTORIAAN 19.03.2019 - 14.05.2019 24.01.2019 - 18.03.2019
XSTL1011 RASISMIN HISTORIA 18.03.2019 - 28.04.2019 14.01.2019 - 11.03.2019