Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Tentti-ilmoittautuminen

Näet tentin yksityiskohtaisemmat tiedot ja ilmoittautumislomakkeen oppiaineen alla olevan kurssin tenttipäivämäärää klikkaamalla.
(Tentteihin ilmoittautuminen edellyttää kirjautumista järjestelmään.)

Arkeologia ARKE

Elokuu
ARKE0002 A1 SUOMEN ESI- JA VARHAISHISTORIA
HARJULA JANNE
9.8.
ARKE1504 EUROOPAN ESIHISTORIA
HARJULA JANNE
9.8.
ARKE2051 MAAILMAN ESIHISTORIA
HARJULA JANNE
9.8.
ARKE1503 SUOMEN HISTORIALLINEN AIKA ARKEOLOGIAN NÄKÖKULMASTA
HARJULA JANNE
9.8.

Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht. XHKT

Elokuu
XHKT0055 TAITEIDEN TUTKIMUKSEN PERUSKÄSITTEET
KEINONEN HEIDI
9.8.

Kotimainen kirjallisuus KOTK

Elokuu
KOTK1678 ARKISTOJEN KÄYTTÖ KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSESSA
MELKAS KUKKU
9.8.
KOTK1704 FEMINISTINEN KIRJALLISUUDENTUTKIMUS JA QUEER-TUTKIMUS
MELKAS KUKKU
9.8.
KOTK1703 JÄLKIKOLONIALISMI JA KIRJALLISUUDEN YLIRAJAISUUS
MELKAS KUKKU
9.8.
KOTK1626 KIRJALLISUUDEN TEORIAA SYVENTÄVÄSTI
ROJOLA LEA
9.8.
KOTK1627 KIRJALLISUUSHISTORIA JA KAUNOKIRJALLISUUS
ROJOLA LEA
9.8.
KOTK1671 SOTIEN VÄLINEN AIKA
MELKAS KUKKU
9.8.
KOTK1628 SUOMALAISEN KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN HISTORIAA
LAPPALAINEN PÄIVI
9.8.
KOTK1670 VUOSISADAN VAIHDE
MELKAS KUKKU
9.8.

Kulttuurihistoria KUHI

Elokuu
KUHI1220 ERIKOISTUMISOPINTOJA
JALAVA MARJA
9.8.
KUHI1240 HISTORIA, TEORIA JA METODOLOGIA
LESKELÄ-KÄRKI MAARIT
9.8.
KUHI2001 KLASSILLINEN ARKEOLOGIA: ANTIIKIN KULTTUURIHISTORIA 1
OINONEN PAAVO
9.8.
KUHI2002 KLASSILLINEN ARKEOLOGIA: ANTIIKIN KULTTUURIHISTORIA 2
OINONEN PAAVO
9.8.
KUHI0273 KULTTUURIHISTORIAN TEEMOJA: PERHE, SUKU, KANSAKUNTA I
OINONEN PAAVO
9.8.
KUHI0267 KULTTUURIHISTORIAN TEEMOJA: TIEDE JA TEKNOLOGIA I
LESKELÄ-KÄRKI MAARIT
9.8.
KUHI0285 KULTTUURIHISTORIAN TEEMOJA: YHDEN AIKAKAUDEN KULTTUURIHISTORIA I
KOIVISTO HANNE
9.8.
KUHI0285 KULTTUURIHISTORIAN TEEMOJA: YHDEN AIKAKAUDEN KULTTUURIHISTORIA I
OINONEN PAAVO
9.8.
KUHI0286 KULTTUURIHISTORIAN TEEMOJA: YHDEN AIKAKAUDEN KULTTUURIHISTORIA II
LESKELÄ-KÄRKI MAARIT
9.8.

Yleinen kirjallisuustiede YKIR

Elokuu
YKIR6041 EKOKRITIIKKI
LEHTIMÄKI MARKKU
9.8.
YKIR3018 ESTETIIKKA JA YLEINEN TAITEENTEORIA II
LEHTIMÄKI MARKKU
9.8.
YKIR3088 KERTOMUKSEN TUTKIMUS
MERETOJA HANNA
9.8.
YKIR3085 KIRJALLISUUS JA AIKA
MÄKIKALLI AINO
9.8.
YKIR3081 KIRJALLISUUS JA MYYTIT
LEHTIMÄKI MARKKU
9.8.
YKIR3078 KIRJALLISUUS JA SUKUPUOLIJÄRJESTELMÄ
MÄKIKALLI AINO
9.8.
YKIR3077 KIRJALLISUUS JA YHTEISKUNTA
MÄKIKALLI AINO
9.8.
YKIR6042 KULTTUURISEN MUISTIN JA TRAUMAN TUTKIMUS
MERETOJA HANNA
9.8.
YKIR3076 MODERNI JA POSTMODERNI
MERETOJA HANNA
9.8.
YKIR3069 POPULAARIKIRJALLISUUS
VANHANEN TERO
9.8.
YKIR2207 POSTKOLONIAALINEN JA ETNINEN KIRJALLISUUS
MÄKIKALLI AINO
9.8.
YKIR6044 PROOSAN, DRAAMAN JA LYRIIKAN TEORIA
VANHANEN TERO
9.8.
YKIR3083 PSYKOANALYYSI JA JÄLKISTRUKTURALISMI
MERETOJA HANNA
9.8.
YKIR3082 RESEPTIOTUTKIMUS
MERETOJA HANNA
9.8.
YKIR3075 SUBJEKTI- JA IDENTITEETTIPROBLEMATIIKKA
MERETOJA HANNA
9.8.
YKIR3074 TIETEENTEORIA
MERETOJA HANNA
9.8.