Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Tentti-ilmoittautuminen

Näet tentin yksityiskohtaisemmat tiedot ja ilmoittautumislomakkeen oppiaineen alla olevan kurssin tenttipäivämäärää klikkaamalla.
(Tentteihin ilmoittautuminen edellyttää kirjautumista järjestelmään.)

Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede FOKU

Tammikuu
FOKU0001 JOHDANTO KULTTUURIEN TUTKIMUKSEEN
KAMPPINEN MATTI
18.1.

Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht. XHKT

Tammikuu
XHKT0055 TAITEIDEN TUTKIMUKSEN PERUSKÄSITTEET
KÄPYLÄ TIINA
18.1.

Kotimainen kirjallisuus KOTK

Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
KOTK1626 KIRJALLISUUDEN TEORIAA SYVENTÄVÄSTI
ROJOLA LEA
18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
KOTK1627 KIRJALLISUUSHISTORIA JA KAUNOKIRJALLISUUS
ROJOLA LEA
18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
KOTK1628 SUOMALAISEN KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN HISTORIAA
LAPPALAINEN PÄIVI
14.12. 12.4. 10.5.
KOTK1670 VUOSISADAN VAIHDE
MELKAS KUKKU
14.12. 18.1. 22.2. 15.3.

Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori KUPE

Joulukuu
KUPE1185 A3A KULTTUURIPERINNÖN TOIMIJAT
GRAHN MAARIT
14.12.
KUPE1051 A5 VALINNAISIA ERIKOISTUMISOPINTOJA
HAANPÄÄ RIINA
14.12.
KUPE1051 A5 VALINNAISIA ERIKOISTUMISOPINTOJA
SIVULA ANNA
14.12.

Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori KUTS

Joulukuu Tammikuu
KUTS0031 P3 KULTTUURI JA TALOUS
PENTTINEN-LAMPISUO TUULI
14.12. 25.1.

Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori EIHS

Joulukuu Tammikuu
EIHS0082 MAISEMA, PAIKKA, KULTTUURIYMPÄRISTÖ
HÄYRYNEN MAUNU
14.12.
EIHS1001 S1A TUTKIMUKSEN TEORIA JA TUTKIMUSTRADITIO
FRIMAN USVA
14.12.
EIHS1001 S1A TUTKIMUKSEN TEORIA JA TUTKIMUSTRADITIO
HAANPÄÄ RIINA
14.12.
EIHS1001 S1A TUTKIMUKSEN TEORIA JA TUTKIMUSTRADITIO
HÄYRYNEN MAUNU
14.12.
EIHS1001 S1A TUTKIMUKSEN TEORIA JA TUTKIMUSTRADITIO
SAARIKOSKI PETRI
14.12.
EIHS1001 S1A TUTKIMUKSEN TEORIA JA TUTKIMUSTRADITIO
SIVULA ANNA
14.12.
EIHS1001 S1A TUTKIMUKSEN TEORIA JA TUTKIMUSTRADITIO
TURTIAINEN RIIKKA
14.12.
EIHS1006 S2A KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (PORI)
FRIMAN USVA
14.12.
EIHS1006 S2A KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (PORI)
HAANPÄÄ RIINA
14.12.
EIHS1006 S2A KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (PORI)
HÄYRYNEN MAUNU
14.12.
EIHS1006 S2A KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (PORI)
LAAKKONEN SIMO
14.12.
EIHS1006 S2A KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (PORI)
RAIKE EEVA
14.12.
EIHS1006 S2A KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (PORI)
SAARIKOSKI PETRI
14.12.
EIHS1006 S2A KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (PORI)
SIVULA ANNA
14.12.
EIHS1006 S2A KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (PORI)
TURTIAINEN RIIKKA
14.12.
EIHS1081 YHDYSVALTAIN MUSTAN MUSIIKIN KULTTUURIHISTORIA
KIVENHEIMO PIRKKA
14.12. 25.1.

Maisemantutkimus, Pori MATU

Joulukuu
MATU0087 P6 VALINNAINEN OPINTOJAKSO TAI KIRJALLISUUS
RAIKE EEVA
14.12.

Museologia, Pori MUSP

Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu
MUSP0001 P1 JOHDATUS MUSEOLOGIAAN
HAANPÄÄ RIINA
22.2. 29.3.
MUSP0004 P4 KOKOELMIEN LUONTI, HOITO JA DOKUMENTOINTI
HAANPÄÄ RIINA
14.12.

Musiikkitiede MUSI

Joulukuu
MUSI1725 MUSIIKKI, MEDIA JA NYKYKULTTUURI I
RICHARDSON JOHN
14.12.
MUSI2203 MUSIIKKI, MEDIA JA NYKYKULTTUURI II
RICHARDSON JOHN
14.12.

Uskontotiede USKO

Tammikuu Helmikuu
USKO1000 JOHDANTO USKONTOTIETEESEEN
UTRIAINEN TERHI
18.1. 22.2.

Yleinen kirjallisuustiede YKIR

Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
YKIR6041 EKOKRITIIKKI
LEHTIMÄKI MARKKU
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR3018 ESTETIIKKA JA YLEINEN TAITEENTEORIA II
LEHTIMÄKI MARKKU
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR3088 KERTOMUKSEN TUTKIMUS
MERETOJA HANNA
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR3085 KIRJALLISUUS JA AIKA
MÄKIKALLI AINO
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR3081 KIRJALLISUUS JA MYYTIT
LEHTIMÄKI MARKKU
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR3078 KIRJALLISUUS JA SUKUPUOLIJÄRJESTELMÄ
MÄKIKALLI AINO
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR3077 KIRJALLISUUS JA YHTEISKUNTA
MÄKIKALLI AINO
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR6042 KULTTUURISEN MUISTIN JA TRAUMAN TUTKIMUS
MERETOJA HANNA
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR3076 MODERNI JA POSTMODERNI
MERETOJA HANNA
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR2207 POSTKOLONIAALINEN JA ETNINEN KIRJALLISUUS
MÄKIKALLI AINO
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR6044 PROOSAN, DRAAMAN JA LYRIIKAN TEORIA
VANHANEN TERO
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR3083 PSYKOANALYYSI JA JÄLKISTRUKTURALISMI
MERETOJA HANNA
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR3082 RESEPTIOTUTKIMUS
MERETOJA HANNA
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR3075 SUBJEKTI- JA IDENTITEETTIPROBLEMATIIKKA
MERETOJA HANNA
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.
YKIR3074 TIETEENTEORIA
MERETOJA HANNA
14.12. 18.1. 22.2. 15.3. 12.4. 10.5.