Opettajankoulutuslaitos

Tentti-ilmoittautuminen

Näet tentin yksityiskohtaisemmat tiedot ja ilmoittautumislomakkeen oppiaineen alla olevan kurssin tenttipäivämäärää klikkaamalla.
(Tentteihin ilmoittautuminen edellyttää kirjautumista järjestelmään.)

Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma ERIR

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
ERIR0074 POIKKEAVUUS KULTTUURISENA ILMIÖNÄ
HUHTANEN KRISTIINA
29.4. 27.5.
ERIR0043 PUHEEN, KIELEN JA KOMMUNIKAATION VAIKEUDET
NEITOLA MARITA
25.3. 29.4. 27.5.

Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Turku ERIT

Huhtikuu Toukokuu
ERIT1001 NEUROLOGISET KEHITYSHÄIRIÖT JA VAMMAISUUS
SALMINEN JAANET
29.4. 27.5.

Kasvatustiede, OKL Rauma ROKL

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
ROKL0862 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINTOJEN KIRJALLISUUS
NEITOLA MARITA
13.5.
ROKL1231 ESI- JA ALKUOPETUKSEN PEDAGOGIIKKA
ALHO-KIVI HANNA
25.3. 29.4.
ROKL0807 FYSIIKKA JA KEMIA
YRJÄNÄINEN SARI
29.4. 27.5.
ROKL1638 JOHDATUS TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSIMENETELMIIN
RUUSUVIRTA TIMO
29.4.
ROKL0723 JOHDATUS TUTKIMUSMENETELMIIN
KOSKELA TEIJA
25.3.
ROKL0602 KASVATUS- JA KOULUTUSSOSIOLOGIA
PALONEN TUIRE
29.4. 27.5.
ROKL1643 KASVATUSFILOSOFIA JA -HISTORIA
KORHONEN RIITTA
8.4.
ROKL1324 KIELELLISET VUOROVAIKUTUSTAIDOT
SILVEN MAARIT
25.3.
ROKL2327 KOULUN JA PÄIVÄHOIDON TYÖYHT. KEHITT., JOHTAJUUS JA OPETUSTOIMEN HALLINTO
HUHTANEN KRISTIINA
29.4. 27.5.
ROKL1640 KRIITTINEN AJATTELU JA TIETEELLINEN MAAILMANKUVA
KOSKELA TEIJA
25.3.
ROKL2911 LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUS
MIKKONEN MIINA
25.3.
ROKL0904 MATEMATIIKKA 2
KÄRKI TOMI
25.3.
ROKL0511 MONIKIELISYYS JA MONIKULTTUURISUUS KASVATUKSESSA JA OPETUKSESSA
AALTONEN ANTTI
25.3.
ROKL1641 OPETTAJAN VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
RUUSUVIRTA TIMO
25.3.
ROKL1218 PERHEPÄIVÄHOITO OSANA VARHAISKASVATUSTA
ALHO-KIVI HANNA
8.4.
ROKL0736 TUTKIMUSTYÖPAJA 1: TUTKIMUS OPETTAJAN AMMATTITAIDON KEHITTÄMISESSÄ
RUUSUVIRTA TIMO
25.3.
ROKL0737 TUTKIMUSTYÖPAJA 2: TUTKIMUS OPETTAJAN AMMATTITAIDON KEHITTÄMISESSÄ
RUUSUVIRTA TIMO
29.4. 27.5.
ROKL2325 VARHAIS- JA ALKUKASVATUS
KINOS JARMO
25.3.
ROKL2903 VARHAISERITYISKASVATUS
TANHUANPÄÄ SAIJA
8.4.
ROKL1647 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
AALTONEN ANTTI
25.3. 29.4.

Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku KASA

Maaliskuu
KASA3274 AINEENOPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
KOUKI ELINA
25.3.

Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku LUOT

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
LUOT3517 ALAKOULUN LIIKUNTAKASVATUS
RIIHIMÄKI VILLE
29.4. 27.5.
LUOT1964 ALKUKASVATUKSEN MATEMATIIKKA
HANNULA-SORMUNEN MINNA
27.5.
LUOT1925 KIELELLISET VUOROVAIKUTUSTAIDOT
PUURTINEN MARJAANA
29.4. 27.5.
LUOT3572 KOULU ORGANISAATIONA, JOHTAMINEN JA KOULULAKI
HEIKKILÄ KRISTIINA
25.3.
LUOT2036 KOULULAISEN RAVITSEMUS
MAIJALA HANNA
27.5.
LUOT3799 LIIKUNNAN TERVEYDELLISIÄ MERKITYKSIÄ
LEHMUSKALLIO MARI
25.3. 27.5.
LUOT3584 LIIKUNTA
RIIHIMÄKI VILLE
25.3. 27.5.
LUOT3436 MAANTIEDE
MATIKAINEN EILA
29.4.
LUOT3775 MATEMAATTINEN ONGELMANRATKAISU, MALLINTAMINEN JA KOODAUS
TUOMINEN ANU
27.5.
LUOT4063 MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN
MAIJALA HANNA
25.3. 29.4.
LUOT3778 MONIKIELINEN PEDAGOGIIKKA JA TOISEN KIELEN OPPIMINEN
KEKKI NIINA
25.3. 29.4.
LUOT3455 RYHMÄSSÄ TOIMIMINEN JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT
HOLST TEIJA
25.3.
LUOT3800 SEKSUAALITERVEYS JA SEN TUKEMINEN
MAIJALA HANNA
27.5.
LUOT2040 TERVEYSPOLITIIKKA
MAIJALA HANNA
29.4.
LUOT3730 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, I OSA
IMMONEN JORMA
29.4. 27.5.