Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos

Tentti-ilmoittautuminen

Näet tentin yksityiskohtaisemmat tiedot ja ilmoittautumislomakkeen oppiaineen alla olevan kurssin tenttipäivämäärää klikkaamalla.
(Tentteihin ilmoittautuminen edellyttää kirjautumista järjestelmään.)

Filosofia FILY

Joulukuu
FILY1004 A1 1900-LUVUN FILOSOFIA
KOISTINEN OLLI
14.12.
FILY1004 A1 1900-LUVUN FILOSOFIA
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY1005 A2 FILOSOFIAN KLASSIKKOTUTKIMUS
KOISTINEN OLLI
14.12.
FILY1005 A2 FILOSOFIAN KLASSIKKOTUTKIMUS
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY1007 A3 ARGUMENTAATIOTEORIA II
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY1009 A4 POLIITTINEN FILOSOFIA
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY1011 A5 KÄYTÄNNÖLLINEN ETIIKKA
SIIPI HELENA
14.12.
FILY1012 A6 MIELENFILOSOFIA
KOISTINEN OLLI
14.12.
FILY1014 A7 METAFYSIIKKA II
KOISTINEN OLLI
14.12.
FILY1013 A7 YHTEISKUNTAFILOSOFIA II
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1015 A8 OIKEUSFILOSOFIA
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY1016 A9 ETIIKKA II
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY6009 JATKOKOULUTUSKUULUSTELU/GALE
KOISTINEN OLLI
14.12.
FILY6009 JATKOKOULUTUSKUULUSTELU/GALE
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY6008 JATKOKOULUTUSKUULUSTELU/GREGO JA SOSA
KOISTINEN OLLI
14.12.
FILY6008 JATKOKOULUTUSKUULUSTELU/GREGO JA SOSA
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY6010 JATKOKOULUTUSKUULUSTELU/SINGER
KOISTINEN OLLI
14.12.
FILY6010 JATKOKOULUTUSKUULUSTELU/SINGER
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY1302 P1 JOHDATUS FILOSOFIAAN
SIIPI HELENA
14.12.
FILY1303 P2 FILOSOFIAN HISTORIA
SIIPI HELENA
14.12.
FILY1306 P4 TIETOTEORIA JA TIETEENFILOSOFIA
MAUNU ARI
14.12.
FILY1307 P5 METAFYSIIKKA I
MAUNU ARI
14.12.
FILY1309 P6 ETIIKKA I
UUSITALO SUSANNE
14.12.
FILY1310 P7 YHTEISKUNTAFILOSOFIA I
UUSITALO SUSANNE
14.12.
FILY1311 P8 KLASSIKKO
MAUNU ARI
14.12.
FILY1039 V1 FILOSOFIAN MENETELMIÄ/CAPPELEN & AL. (TOIM.)
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1040 V1 FILOSOFIAN MENETELMIÄ/GENDLER
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1041 V1 FILOSOFIAN MENETELMIÄ/RESCHER
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1491 V10 USKONNON FILOSOFIA/ PETERSON, HASKER, REICHENBACH & BASINGER (EDS.)
KOISTINEN OLLI
14.12.
FILY1492 V10 USKONNON FILOSOFIA/ STUMP & MURRAY (EDS.)
KOISTINEN OLLI
14.12.
FILY2405 V11 MATEMATIIKAN FILOSOFIA/GIAQUINTO
MAUNU ARI
14.12.
FILY2404 V11 MATEMATIIKAN FILOSOFIA/SHAPIRO
MAUNU ARI
14.12.
FILY2514 V12 RAWLSIN FILOSOFIA/FREEMAN
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY7102 V12 RAWLSIN FILOSOFIA/MÄKINEN & SAXÉN
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY7101 V12 RAWLSIN FILOSOFIA/RAWLS
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY2418 V13 MONIKULTTUURISUUDEN FILOSOFIA / KYMLICKA
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY2415 V13 MONIKULTTUURISUUDEN FILOSOFIA/BARRY
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1053 V13 MONIKULTTUURISUUDEN FILOSOFIA/PAREKH
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1052 V13 MONIKULTTUURISUUDEN FILOSOFIA/SINOKKI (TOIM.)
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1319 V14 VARHAISMODERNI FILOSOFIA /NADLER
KOISTINEN OLLI
14.12.
FILY1056 V15 LIIKETALOUDEN ETIIKKA /KANNIAINEN & SINTONEN (TOIM.)
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1055 V15 LIIKETALOUDEN ETIIKKA /KIVISTÖ ET AL. (TOIM.) 3 OP
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1054 V15 LIIKETALOUDEN ETIIKKA/KAUPPINEN (TOIM.)
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1057 V16 TEKOÄLYN FILOSOFIA JA ETIIKKA/BODDINGTON
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1058 V16 TEKOÄLYN FILOSOFIA JA ETIIKKA/LIN, ABNEY & JENKINS (TOIM.)
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1059 V16 TEKOÄLYN FILOSOFIA JA ETIIKKA/MÜLLER (TOIM.)
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY2408 V2 FEMINISTINEN FILOSOFIA / OKIN
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1043 V2 FEMINISTINEN FILOSOFIA/ALANEN & CHARLOTTE (TOIM.)
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1042 V2 FEMINISTINEN FILOSOFIA/RICHARDS
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1044 V3 YHTEISKUNTATIETEIDEN FILOSOFIA/KUSCH 2 OP
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY1045 V3 YHTEISKUNTATIETEIDEN FILOSOFIA/ROLIN, KAKKURI-KNUUTTILA & HENTTONEN (TOIM.)
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY1046 V3 YHTEISKUNTATIETEIDEN FILOSOFIA/YLIKOSKI & KOKKONEN
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY1047 V4 FILOSOFINEN ESTETIIKKA/REINERS ET AL. (TOIM.)
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1483 V6 MANNEREUROOPPALAINEN FILOSOFIA
LAGERSPETZ EERIK
14.12.
FILY1322 V6 MIELENFILOSOFIAN ERITYISKYSYMYKSIÄ/ BLACKMORE
KOISTINEN OLLI
14.12.
FILY1456 V7 TEON JA TAHDON FILOSOFIA/WATSON
KOISTINEN OLLI
14.12.
FILY1049 V8 YMPÄRISTÖFILOSOFIA/ SIIPI & AHTEENSUU (TOIM.)
SIIPI HELENA
14.12.
FILY1048 V8 YMPÄRISTÖFILOSOFIA/OKSANEN & SIIPI (TOIM.)
SIIPI HELENA
14.12.
FILY2419 V8 YMPÄRISTÖFILOSOFIA/OKSANEN: YMPÄRISTÖETIIKAN PERUSTEET
SIIPI HELENA
14.12.
FILY1051 V9 MORAALIPSYKOLOGIA JA TUNTEIDEN FILOSOFIA/FOOT:
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1050 V9 MORAALIPSYKOLOGIA JA TUNTEIDEN FILOSOFIA/RÄIKKÄ
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1497 V9 MORAALIPSYKOLOGIA JA TUNTEIDEN FILOSOFIA/ ROBERTS
RÄIKKÄ JUHA
14.12.
FILY1496 V9 MORAALIPSYKOLOGIA JA TUNTEIDEN FILOSOFIA/ SMITH
RÄIKKÄ JUHA
14.12.

Poliittinen historia POLH

Tammikuu
POLH3042 APPROACHES TO GLOBAL AND REGIONAL STUDIES
SUONPÄÄ MIKA
11.1.
POLH5518 KOLMANNEN VALTAKUNNAN NOUSU JA TUHO KANSALLISSOSIALISTINEN SAKSA 1933-1945
JOKISIPILÄ MARKKU
11.1.
POLH2288 TUTKIMUSKURSSI (PÄÄAINEOPISKELIJALLE)
LINTUNEN TIINA
11.1.

Poliittinen historia ja valtio-oppi POLT

Tammikuu
POLT0005 P1 JOHDATUS POLITIIKAN TUTKIMUKSEEN
KESTILÄ-KEKKONEN ELINA
10.1.
POLT0001 P2.1 POLIITTISEN HISTORIAN SUUNTAUKSIA
CLERC LOUIS
11.1.
POLT0003 P3.1 IDEOLOGIOIDEN MUOTOUTUMINEN
JOKISIPILÄ MARKKU
11.1.