Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Sukupuolentutkimuksesta on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kehittynyt monitieteinen ja tieteidenvälinen tutkimusala, jonka lähtökohtana on ollut länsimaissakin edelleen vallitseva sukupuolten välinen epätasa-arvo. Tutkimuksen ja kritiikin kohteena on sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitys historiassa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Empiirisen ja ongelmalähtöisen tutkimuksen rinnalla tärkeä osa sukupuolentutkimusta on feministinen tieteenkritiikki. Se kohdistuu erityisesti tieteen objektiivisuusongelmaan, universaaliin ihmiskäsitykseen sekä ymmärrykseen teorian ja käytännön erillisyydestä. Sukupuolentutkijat ovat nostaneet sukupuolen ja muiden siihen liittyvien erojen tarkastelun keskeiseksi teoreettiseksi lähtökohdaksi. Tällä tavoin sukupuolentutkimuksessa problematisoidaan aikaisemmin tuotettua tietoa ja kehitetään uudenlaisia sukupuolen ja siihen liittyvien muiden erojen käsitteellistämisen tapoja muuttuvassa maailmassa.

Turun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma on monitieteinen, kaksivuotinen ohjelma, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma profiloituu humanistiselle alalle ja taiteiden tutkimukseen. Maisteriohjelmasta valmistuu kahden vuoden kokopäiväisellä opiskelulla filosofian maistereita sukupuolentutkimuksen alalta. Ohjelma sisältää perehtymistä ja syventymistä sukupuolentutkimuksen teoriaan, metodologiaan ja keskeisiin tutkimusaloihin.

Maisterintutkintoon tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä kansainvälistymistä edistäviä opintoja. Ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat, joiden tutkinto valmistuu 1.8.2014 jälkeen, voivat sisällyttää kansainvälistymisosion tutkintoonsa, mutta se ei ole heille pakollinen. Lisätietoja kansainvälistymistä edistävistä opinnoista löytyy humanistisen tiedekunnan intranetsivuilta ja opinto-oppaan tiedekuntaosiosta.

Yhteystiedot:
Sukupuolentutkimus
20014 Turun yliopisto
p. 02-333 5691(toimisto)
www-sivut

Käyntiosoite:
Sirkkala, Minerva-rakennus
Kaivokatu 12, 1 krs.

Oppiaineen toimiston käyntiosoite:
Sirkkala, Minerva-rakennus
Kaivokatu 12, 1 krs. huone E116


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma