Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biologian tutkinto-ohjelma (LuK)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Ohjeellinen ajoitus LuK (pdf 8 kB.)

Biologia on oppi elämästä, sen monimuotoisuudesta, rakenteista, toiminnasta ja kehityksestä. Biologian keskeisiä tutkimuskohteita ovat kaikki elämän organisaatiotasot, mm. perinnöllisyys, solujen toiminta, fysiologiset mekanismit, eliöiden monimuotoisuus ja evoluutio, eliöiden vuorovaikutukset, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakenne ja toiminta sekä ympäristömuutosten vaikutukset kaikilla näillä tasoilla. Turun yliopiston Biologian laitos tarjoaa monipuolista tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa koulutusta ja lukuisia erikoistumisvaihtoehtoja biologian eri osa-alueista kiinnostuneille.

Oppimisen tavoitteena on hyvä yleistietämys koko biologian alueelta ja vahva teoreettinen ja käytännöllinen ymmärrys joltain biologian erityisalueelta. Tavoitteena on kouluttaa tieteellisen ajattelun ja menetelmän hallitsevia ammattilaisia, joilla on kyky tuottaa uutta tietoa biologisessa tutkimuksessa omalla erikoistumisalalla käytössä olevilla menetelmillä sekä akateemisessa maailmassa että muualla yhteiskunnassa sekä soveltaa ja liittää aiempaa tietoa omiin havaintoihinsa ja tutkimustuloksiinsa. Tähän kuuluu olennaisena osana kyky arvioida olemassa olevaa tietoa kriittisesti.

Koulutus antaa valmiudet alan tutkimustiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen bio- ja ympäristöalojen tutkija-, asiantuntija- ja kehitystehtävissä tutkimuslaitoksissa, hallinnossa, järjestöissä, tiedonvälityksessä, yrityksissä ja yliopistoissa sekä jatkokoulutukseen bio- ja ympäristötieteiden aloilla, mukaan lukien niitä soveltavat alat. Biologian opettajan tutkinto-ohjelma antaa valmiudet toimia koulujen biologian opettajana sekä ammattikorkeakoulujen ja muun aikuiskoulutuksen tehtävissä. Kaikki ylemmät tutkinto-ohjelmat antavat valmiudet myös tohtorin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin tohtoriohjelmissa.


Biologian laitos
Opintokokonaisuudet