Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Ajoituskaavio (xlsx 20 kB.)

Tutkinto-ohjelmassa opiskelijat oppivat ymmärtämään eliöiden perinnöllisyyteen, rakenteeseen, elintoimintoihin ja kehitykseen sekä ympäristöön sopeutumiseen liittyviä säätelymekanismeja. Perinteisen laboratoriobiologian lisäksi tutkinto-ohjelma sopii myös ympäristöbiologiasta kiinnostuneille opiskelijoille. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet alan tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, toimimiseen asiantuntijana ja alan kehittäjänä sekä jatkokoulutukseen biologian, biolääketieteen tai maatalous-metsätieteiden eri aloilla.

Tutkinto-ohjelma edellyttää perustietoja kemiasta, eliöiden kehityksestä, rakenteesta, elintoiminnoista ja perinnöllisyydestä sekä näiden merkityksestä eliöiden evoluutiossa, ympäristösopeutumissa ja vasteissa ympäristön tilan muutoksiin. Tutkinto-ohjelman eri erikoistumisalojen edellyttämiä muita tietoja ja taitoja on listattu erikoistumisalojen kuvausten yhteydessä.

Tutkinto-ohjelman laajuus on 120 op. Osa tutkinto-ohjelman opinnoista on kaikille yhteisiä, osassa opintoja erikoistutaan alalle (vähintään 25 op). Pro gradu-tutkielma (40 op) ja syventävien opintojen tentit (10 – 15 op) tehdään erikoistumisalalta. Erikoistumisaloja ovat eläinfysiologia, solu- ja molekyylibiologia, genetiikka sekä ihmisgenetiikka. Erikoistumisalaan voidaan hyväksyä myös muiden laitosten tai muiden yliopistojen tarjoamia kursseja ja siihen voidaan sisällyttää myös LuK-ohjelman aineopintoja, joita ei ole sisällytetty LuK-tutkintoon. Erikoistumisalan opintoja (pro-gradu, syventävien opintojen tentit, erikoitumiskurssit) sisältyy tutkintoon vähintään 75 op. Tutkinnon pääaine on fysiologia ja genetiikka.

Eläinfysiologian erikoistumisalalla perehdytään eläinten elintoimintojen tutkimiseen yksilö-, kudos- ja solutasolla. Eläinfysiologiaan erikoistuville suositellaan omien erikoistumiskurssien lisäksi esimerkiksi farmakologian, ravitsemustieteen tai immunologian kurssien sisällyttämistä opintoihin.  Eläinfysiologiaan erikoistuminen edellyttää perustietoja soluviljelytekniikoista, solubiologiasta ja histologiasta, eläinten ekofysiologiasta, selkärankaisten anatomiasta, kehitysbiologiasta ja neurobiologiasta. Koe-eläinkurssi on pakollinen ja jos sitä ei ole suoritettuna LuK-tutkinnossa, on se sisällytettävä maisteriopintoihin. Erikoistumisalan vastuuprofessori on Mikko Nikinmaa.

Genetiikan erikoistumisala antaa laajan teoreettisen ja käytännöllisen valmiuden geneettisten menetelmien ja tutkimusstrategioiden käyttöön ja soveltamiseen genetiikan eri osa-alueilla sekä biologisessa tutkimuksessa yleisesti. Genetiikkaan erikoistuminen edellyttää perustietoja geneettisistä analyysimenetelmistä, geenien kartoittamisesta ja ilmentymisestä sekä molekyylimarkerien käytöstä ja genomin organisaatiosta. Genetiikkaan erikoistuville sopivia lähialojen kursseja tarjoavat muun muassa mikrobiologia, biokemia, biotekniikka, bioinformatiikka, terveyden biotieteet sekä kemia ja fysiikka. Erikoistumisalan vastuuprofessori on Harri Savilahti.

Solu- ja molekyylibiologian erikoistumisala antaa opiskelijoille laajat tiedot solujen toiminnasta ja alan menetelmien monipuolisen hallinnan. Erikoistumisalasta vastaa eläinfysiologian professori.

Ihmisgenetiikan erikoistumisala antaa vahvan pohjan geneettiseen tutkimukseen ja perehdyttää ihmisen genetiikkaan evoluutio- syto- ja populaatiogenetiikan alueilla sekä antaa vahvan teoreettisen ja käytännön pohjan molekyyligenetiikan käytöstä ihmisen tutkimukseen. Erikoistuville sopivia lähialojen kursseja tarjoavat muun muassa biokemia, biotekniikka, bioinformatiikka, terveyden biotieteet. Ihmisgenetiikan erikoistuminen antaa valmiudet jatkokoulutukseen sairaalageneetikoksi. Erikoistumisesta vastaa genetiikan professori Harri Savilahti.


Biologian laitos
Opintokokonaisuudet