Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohj. (LuK)

Matematiikan ja tilastotieteen LuK-tutkinto-ohjelman kuvaus

Yleiskuvaus

Luonteenomaista matematiikalle on sen pitkälle viety käsitteellisyys ja päättelyn looginen täsmällisyys. Matematiikassa tärkeintä ei ole asioiden ulkoa opettelu vaan niiden ymmärtäminen ja matemaattisen ajattelutavan, ongelmanratkaisumenetelmien ja todistustekniikoiden omaksuminen. Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa opiskelija voi valita pääaineen kolmesta vaihtoehdosta:

  • Matematiikan pääaineen opinnot perehdyttävät opiskelijan klassiseen matematiikkaan ja antavat yleiskuvan modernin abstraktin matematiikan osa-alueista. Erityisinä painopistealoina opinnoissa ovat diskreetti matematiikka ja matemaattinen analyysi. Matematiikan pääaineessa opinnot on mahdollista suorittaa myös matematiikan aineenopettajan tutkintovaatimusten mukaan, jolloin matematiikan opintokokonaisuus on hieman suppeampi, mutta antaa kattavan kuvan matematiikan osa-alueista ja hyvät valmiudet matematiikan opettamiseen.  Pääaine tutkintotodistuksessa on matematiikka. Matemaatikon opintojen vastuuprofessorina toimii Tero Harju ja aineenopettajan opintojen vastuuprofessorina Matti Vuorinen.
  • Sovelletun matematiikan pääaineen opinnot keskittyvät lähinnä matemaattiseen mallintamiseen ja optimointiin. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet analysoida erilaisia käytännön ongelmia matematiikan työkaluja käyttäen. Sovellettu matematiikka on laskennallinen tiede, jossa tietokone sovellusohjelmistoineen on varsin keskeisessä roolissa. Tästä syystä tietojenkäsittelyn opinnot ovat tarpeen. Tilastotieteen tiedoilla on käyttöä itse mallinnuksessa mutta myös yleisemmin tulosten analysoinnissa. Pääaine tutkintotodistuksessa on sovellettu matematiikka. Vastuuprofessorina toimii Marko Mäkelä.
  • Tilastotieteen pääaineessa tutustutaan tilastotieteen perusteisiin, tilastollisen päättelyn tärkeimpiin teorioihin ja tuloksiin sekä opitaan soveltamaan tilastotieteen periaatteita tutkimuksen suunnittelussa ja datan analysoinnissa.  Keskeinen osa LuK-tutkintoa on tilastotieteen opintojen jatkamisen mahdollistavan matemaattisen perustan luomisessa. Pääaine tutkintotodistuksessa on tilastotiede. Vastuuprofessorina toimii Mervi Eerola.

Suuri osa opinnoista on yhteisiä eri pääaineille ja pääaineen valinta onkin välttämätön vasta toisen opiskeluvuoden keväällä.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelmassa matematiikan LuK-tutkinnon suorittanut opiskelija hallitsee matematiikan  keskeiset työvälineet ja todistustekniikat . Opiskelijalla on valmiudet käytännön ongelmien mallintamiseen ja analysointiin matemaattisia työkaluja ja malleja käyttäen sekä valmiudet jatkaa opintojaan FM-tutkintoon matemaattisilla aloilla.

Tilastotieteessä LuK-tutkinnon suorittanut opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn perusperiaatteet, aineiston hankintaan liittyvät tilastolliset periaatteet ja keskeisten tilastollisten mallien perusteet.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opintojen alussa kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä opintoneuvoja Tuomas Nurmen kanssa. HOPS päivitetään lukuvuosittain huhtikuussa. Tilastotieteen valinneiden on syytä neuvotella opinnoistaan amanuenssi Eila Seppäsen kanssa. Pääaineen valinnan jälkeen opintojen suunnittelun apuna toimii pääaineen vastuuprofessori, joka järjestää HOPS-työn tueksi keväisin tapaamisen pääaineen opiskelijoille. Opintoneuvoja on kuitenkin käytettävissä opintojen suunnittelun tueksi aina tarvittaessa.

Opintojen suorittaminen ja opintoneuvonta

Runsaasti ohjeistusta on koottu laitoksen internetsivulle http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/mattil/opiskelu/opiskeluohjeita/Sivut/home.aspx

Opintojen ajoitus

Opintojen kumulatiivisen luonteen vuoksi tutkintoon tähtäävien opintojen aloittaminen muulloin kuin syyslukukauden alussa on erittäin vaikeaa. Myös kurssien suoritusjärjestyksellä on suurehko merkitys. Opintojen ajoitusta ohjeistetaan laitoksen internetsivulla  http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/mattil/opiskelu/opiskeluohjeita/ajoitus/Sivut/home.aspx

Siirtyminen FM-tutkintoon

Jatkettaessa opintoja matematiikan tai tilastotieteen ylemmissä tutkinto-ohjelmissa, riittää opinto-oikeuden saamiseksi opiskelijan kandidaatiksi valmistuessaan antama ilmoitus valittavasta ylemmästä tutkinto-ohjelmasta. Opiskelijan vaihtaessa pääainetta siirryttäessä ylempään tutkinto-ohjelmaan, saattaa olla tarpeen suorittaa ylimääräisiä opintoja LuK-opintojen täydentämiseksi vastaamaan FM-tutkinnon pääainetta. Nämä ylimääräiset opinnot voi monissa tapauksissa ottaa osaksi FM-tutkintoa, ja huolellisella LuK-vaiheen opintojen suunnittelulla ne voidaan välttää kokonaan. Pääaineen vaihtoa suunnittelevien kannattaakin käydä keskustelemassa tilanteestaan laitoksen opintoneuvoja Tuomas Nurmen ja tilastotieteen amanuenssin Eila Seppäsen kanssa.

Molemmat tutkinnot Turun yliopistossa suorittava opiskelija voi aloittaa FM-tutkinnon opinnot jo ennen kandidaatiksi valmistumistaan.

Työelämään sijoittuminen

Työelämän vaatimusten täyttämiseksi on yleensä tarpeen suorittaa myös FM-tutkinto.

Sivuaineopinnot

Sivuaineista on aina suoritettava joko yksi 60 opintopisteen kokonaisuus tai kaksi 25 opintopisteen kokonaisuutta.  Pakolliset sivuaineet vaihtelevat pääaineittain. Tarvittavat sivuaineopinnot on esitetty tutkintorakenteen yhteydessä.


Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede