Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Matematiikan ylemmän tutkinto-ohjelman kuvaus

Yleiskuvaus

Luonteenomaista matematiikalle on sen pitkälle viety käsitteellisyys ja päättelyn looginen täsmällisyys. Matematiikassa tärkeintä ei ole asioiden ulkoa opettelu vaan niiden ymmärtäminen ja matemaattisen ajattelutavan, ongelmanratkaisumenetelmien ja todistustekniikoiden omaksuminen.

Matematiikan FM- tutkinnossa  aiempien opintojen antamaa yleiskuvaa matematiikasta  syvennetään valituilla aloilla. Opinnot antavat valmiuden tieteelliseen työskentelyyn matemaattisilla aloilla tai matematiikan opettamiseen ja matematiikan tieteellisen kehityksen seuraamiseen.

Opintojen pääaineen voi valita kahdesta vaihtoehdosta:

  • Matematiikan pääaineessa opinnot painottuvat joko diskreettiin matematiikkaan. tai matemaattiseen analyysiin. Opinnot antavat valmiudet matematiikan jatko-opintoihin sekä  toimimiseen  matemaattisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi  IT-alalla tietoturvan parissa. Vastuuprofessorina toimii Tero Harju

Matematiikan pääaineessa opinnot voi suorittaa myös matematiikan aineenopettajan tutkintovaatimusten mukaan, jolloin suoritettavien matematiikan opintojen määrä on hieman pienempi ja ne voivat sisältää myös erityisesti matematiikan aineenopettajille suunnattuja syventäviä kursseja. Aineenopettajan FM-tutkintoon kuuluvat myös opettajan pedagogiset opinnot.  Aineenopettajan opintojen vastuuprofessorina toimii Matti Vuorinen.

  • Sovelletun matematiikan pääaineessa opinnot kehittävät opiskelijan valmiuksia analysoida ja ratkaista käytännön ongelmia matemaattisen mallintamisen ja optimoinnin.  Opinnot antavat valmiudet sovelletun matematiikan jatko-opintoihin sekä  toimimiseen matemaattisissa asiantuntijatehtävissä esimerkiksi teollisuuden ja vakuutusyhtiöiden palveluksessa. Vastuuhenkilönä toimii Marko Mäkelä.

Pääsyvaatimukset

Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmasta luonnontieteen kandidaateiksi valmistuvilla on aina oikeus jatkaa opintojaan matematiikan ylemmässä tutkinto-ohjelmassa. Valittava ylempi tutkinto-ohjelma ilmoitetaan kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä. Mikäli ylemmässä tutkinnossa halutaan valita toinen pääaine kuin alemmassa, saattaa olla tarpeen suorittaa FM-opintojen yhteydessä joitakin  LuK-tutkintoon kuuluvia kursseja.  Matematiikan pääaineessa saattavat lisäopinnot olla tarpeen myös, mikäli FM-tutkinto suoritetaan opettajan vaatimusten mukaan, mutta LuK-tutkintoa ei. Nämä opinnot voi ottaa osaksi mahdollisia FM-tutkinnon vapaavalintaisia opintoja. Opintojen huolellisella suunnittelulla lisäopinnot on kuitenkin mahdollista välttää; pääaineen vaihtoa harkitsevien kannattaakin olla yhteydessä opintoneuvoja Tuomas Nurmeen jo hyvissä ajoin.

Muualla kuin Turun yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa LuK-tutkinnon suorittanee opiskelijat voivat hakea opiskeluoikeutta kevään erillisvalinnassa.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman suorittanut opiskelija hallitsee syvällisesti matemaattisen ajattelutavan ja kykenee soveltamaan loogista päättelyä, algoritmista ongelmanratkaisua sekä matemaattista mallintamista erilaisiin käytännön tilanteisiin.

Opintojen suorittaminen ja opintoneuvonta

Runsaasti ohjeistusta on koottu laitoksen internetsivulle http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/mattil/opiskelu/opiskeluohjeita/Sivut/home.aspx

Opintojen ajoitus

Opintojen ajoitusta ohjeistetaan laitoksen internetsivulla  http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/mattil/opiskelu/opiskeluohjeita/ajoitus/Sivut/home.aspx

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan  yhdessä opintoneuvoja Tuomas Nurmen tai pääaineen vastuuprofessorin kanssa

Työelämään sijoittuminen

Matematiikan alalta FM-tutkinnon suorittaneet ovat yleensä työllistyneet hyvin koulutustaan vastaaviin työtehtäviin.


Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede