Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biokemian tutkinto-ohjelma (FM)

Biokemian tutkinto-ohjelma (FM)

Osaamistavoitteet: Biokemian tutkinto-ohjelmassa (FM) koulutetuilla asiantuntijoilla on vankka osaaminen sekä teorian että käytännön tasolla molekyylibiologian, molekulaariseen solubiologian sekä entsyymi- ja proteiinikemian alueilla. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet asiantuntijat ymmärtävät proteiinien ja muiden biomolekyylien rakennetta ja toimintaa ja osaavat tuottaa uutta tietoa biokemiallisin ja solubiologisin menetelmin.

Sisältö: Biokemian tutkinto-ohjelman opetuksessa vahvistetaan alemman tutkinto-ohjelman teoreettista osaamista, mutta erityinen paino tutkinto-ohjelmassa on teorian ja käytännön yhdistämisessä sekä tutkijanroolin kehittymisessä. Tutkinto-ohjelman opinnoista hieman yli puolet on laboratoriotyöskentelyä. Tutkintoon kuuluu myös vapaasti valittavia opintoja, joten opiskelija voi räätälöidä tutkintonsa omien kiinnostustensa mukaisesti.

Edellytykset: Biokemian tutkinto-ohjelmaan (FM) valittavilta opiskelijoilta edellytetään, että biokemian alemman tutkinto-ohjelman (LuK) opintoihin on sisällytetty biokemian aineopinnot. Alemman korkeakoulututkinnon suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suorittaneet sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan erillisvalinnan kautta.


Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet