Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Molekulaarisen biotekniikan ja diagnost.tutk.ohj.

Molekulaarisen biotekniikan ja diagnostiikan tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet:

Tutkinto-ohjelmasta valmistuu biotekniikan asiantuntijoita, joilla on vahva teoreettinen ja käytännön osaaminen molekyylibiologisten työkalujen ja diagnostisten menetelmien kehittämisestä. Valmistuneilla on edellytykset toimia moninaisissa asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä sekä julkisella sektorilla  että erityisesti lääke- ja diagnostiikka-alan yrityksissä.

 

Sisältö:

Molekulaarisen biotekniikan ja diagnostiikan tutkinto-ohjelman opetuksessa korostuu hankitun tiedon soveltaminen. Opetuksen painopainopisteessä ovat diagnostiikan ja molekyylibiologian sovellukset. Ongelmanratkaisuun ja käytönnön sovelluksiin painottuvan opetuksen sekä laboratoriotyöskentelyn kautta biokemiallista perusosaamista syvennetään ja yhdistetään muiden tieteenalojen kuten kemian ja fysiikan perusosaamiseen. Samassa yhteydessä opitaan myös yleisiä työelämän taitoja kuten esiintymistaitoja.

 

Edellytykset:

 Molekulaarisen biotekniikan ja diagnostiikan tutkinto-ohjelmaan (FM) valittavilta opiskelijoilta edellytetään, että biokemian alemman tutkinto-ohjelman (LuK) opintoihin on sisällytetty kurssit Biotekniikan harjoitustyöt sekä Proteiinien puhdistus ja analytiikka. Alemman korkeakoulututkinnon muussa suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suorittaneet sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan tutkinto-ohjelmaan erillisvalinnan kautta.


Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet