Fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Opintojen ajoitus (pdf 10 kB.)

Fysiikan tutkinto-ohjelmassa on valittavana kaksi erikoistumisalaa:

Materiaalitutkimuksen erikoistumisalan opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet ymmärtää ja kehittää erityyppisten materiaalien rakennetta ja ominaisuuksia yksittäisistä molekyyleistä ja nanohiukkasista metalli- komposiitti- ja puolijohdekerrosmateriaaleihin. Teoriaopintoja täydentävät kokeelliset menetelmäkurssit, joissa mittausmenetelmien fysikaalisten periaatteiden lisäksi tutustutaan teollisessa tuotekehityksessä yleisten tutkimuslaitteiden toimintaan ja käyttöön. Siltana teoreettisen ja kokeellisen tutkimuksen välillä toimii moderni laskennallinen materiaalitutkimus, johon ohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös monipuoliseen tutkimukseen, jossa aiheet vaihtelevat soveltavista tuotekehitysprojekteista kiihdytinpohjaiseen molekyylien, klustereiden ja pintojen rakenteen perustutkimukseen sekä teoreettiseen materiaalitutkimukseen. Opintoja on mahdollista vielä täydentää sivuaineella, jonka voi valita esim. kauppakorkeakoulusta. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvan pääaine on joko fysiikka tai materiaalitiede.

Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisala tutustuttaa opiskelijan kiinteiden materiaalien rakenteisiin, niiden tutkimusmenetelmiin sekä lääketieteen tekniikkaan, mittausmenetelmiin ja biolääketieteen tutkimuksen instrumentaatioon. Opintokokonaisuus tukee tutkinto-ohjelmasta valmistuvien mahdollisuuksia toimia tutkimus- ja kehitystehtävissä bioalan instrumentaatiota kehittävissä ja hyödyntävissä organisaatioissa sekä antaa hyvät valmiudet sairaalafyysikkokoulutukseen aikoville. Erikoistumisalalle valitaan vuosittain viisi opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Pääaine on fysiikka ja pakollinen sivuaine biolääketieteen tekniikka.


Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet