Teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Opintojen ajoitus (pdf 10 kB.)

Teoreettisen fysiikan erikoistumisala on tutkijakoulutuskeskeinen. Samalla kuitenkin koulutuksessa annetaan valmiudet fysikaalisten ilmiöiden mallintamiseen ja matemaattisten työvälineiden soveltamiseen muissakin kuin fysikaalisissa sovelluksissa. Opiskelija saa kattavan kuvan fysiikan teorioitten perusteista ja matemaattisista rakenteista sekä osaa soveltaa teorioita fysikaalisten ongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija oppii myös laskennallisia menetelmiä. Teoreettisessa fysiikassa voidaan erikoistua hiukkasfysiikan ja kosmologian sekä eri kvanttifysiikan aloille kuten esimerkiksi avoimien kvanttisysteemien teoriaan, matemaattisen kvanttifysiikkaan tai kvantti-informaatioon ja -optiikkaan.

Työelämään sijoittuminen

Teoreettisessa fysiikassa saa monipuolisen tutkijakoulutuksen, joka antaa valmiuden sijoittua moniin erilaisiin tutkimusluonteisiin tehtäviin. Laaja ja syvällinen fysiikan ilmiöiden, niitä selittävien teorioiden ymmärrys  ja kyky soveltaa niitä uusiin ongelmaympäristöihin on teoreettisen fyysikon keskeinen pääoma työmarkkinoilla. Teoreettisesta fysiikasta valmistuneita sijoittuu yliopistojen ja korkeakoulujen lisäksi tutkimuslaitoksiin, teollisuuteen, sairaaloihin ja oppilaitoksiin niin Suomessa kuin kansainvälisesti.


Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet