Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Ajoituskaavio (BIOP, FM) (pdf 182 kB.)

Biologian opettajan tutkinto-ohjelma antaa opiskelijalle opettajan työssä tarvittavan kokonaiskuvan biologiasta, sekä johdattaa tieteelliseen tutkimukseen jollakin biologian osa-alueella. Tutkinto-ohjelma yhdessä LuK-tutkinnon kanssa muodostaa kokonaisuuden, joka tuottaa pätevyyden peruskoulun, lukion ja muiden oppilaitosten opettajiksi, sekä antaa myös jatko-opintokelpoisuuden. Tutkinnon pääaine opettajan linjalla on biologia. Linja antaa hyvän perustan myös muihin laaja-alaista biologista näkemystä vaativiin tehtäviin esim. valtionhallinnossa, kustannus- ja tiedotusaloilla sekä kansalaisjärjestöissä.


Biologian laitos
Opintokokonaisuudet