Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos
Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Ajoituskaavio (FYGE, FM) (pdf 188 kB.)

Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelmaan hakeutuvilta edellytetään pohjatietoina riitävät aineopintotason opinnot eläinfysiologian, solu ja molekyylibiologian sekä genetiikan teoriasta ja näille aloille sopivilla laboratoriokursseilla opitut käytännön taidot.  Yhteisten opintojen (15 op) lisäksi suoritetaan erikoistumisalan  pro gradu -tutkielma (40 op), syventävien opintojen kuulustelut (15 op), erikoistumisopinnot (25 op) ja vapaasti valittavat opinnot (25 op). Erikoistumisaloja ovat fysiologia ja genetiikka.


Biologian laitos
Opintokokonaisuudet