Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biokemian tutkinto-ohjelma (LuK)
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Liite (pdf 78 kB.)

Osaamistavoitteet: Biokemian tutkinto-ohjelma on väylä asiantuntijuuteen moderneissa molekulaarisissa biotieteissä. Tutkinto-ohjelman suorittaneella on laajat perustiedot bakteeri-, eläin- ja kasvisolujen biokemiallisesta rakenteesta ja organismien toiminnasta molekyylitasolla. Hän osaa myös hyödyntää oppimaansa tietoa esimerkiksi lääkeainekehitykseen, sairauksien diagnostiikkaan, bioenergian tuottamiseen ja elintarvikkeiden ominaisuuksien arviointiin tähtäävässä tutkimuksessa. Luonnontieteiden kandidaatti hallitsee biokemiallisen tutkimuksen peruslaboratoriomenetelmät. Tutkinto-ohjelma on antanut hänelle valmiudet jatkaa erikoistumista perustutkimukselliseen ja soveltavaan biokemiaan, erityisesti laitoksen omissa ylemmissä tutkinto-ohjelmissa, jotka ovat biokemia, elintarvikekemia, molecular biotecnology ja diagnostics (engl. kielinen), molecular systems biology (engl. kielinen) ja molekulaarinen kasvibiologia ja bioenergetiikka.

Sisältö: Pääasiallisina opetusmenetelminä ovat luennot, seminaarit ja laboratoriotyöskentely. Opiskelija pääsee jo hyvin varhaisessa vaiheessa soveltamaan teoreettisia tietojaan kokeellisessa työssä ja tutustumaan itsenäiseen tieteen tekemiseen, tutkimustulosten analysointiin sekä tulosten kirjalliseen raportointiin.

Edellytykset: Valinta tapahtuu biokemian alempaan tutkinto-ohjelmaan (LuK).  Päävalinnan kautta valituilla on oikeus suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto biokemian tutkinto-ohjelmassa ja lisäksi mahdollisuus suorittaa maisterintutkinto yhdessä ylemmistä erikseen määritellyistä tutkinto-ohjelmista (FM).


Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences