Elintarvikekemian tutkinto-ohjelma (FM)

Elintarvikekemian tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet: Elintarvikekemian tutkinto-ohjelmassa (FM) koulutetut asiantuntijat hallitsevat vahvan teoriaosaamisensa lisäksi laboratoriomenetelmät, joilla tutkitaan ravinnon ja raaka-aineiden molekyylirakenteita, kemiallisia ja biokemiallisia reaktioita, ravitsemuksellisia ja teknologisia ominaisuuksia sekä molekyylien välisiä vuorovaikutuksia. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet osaavat soveltaa tätä asiantuntijuutta tutkimuksessa, tuotekehityksessä, opetuksessa ja valvonnassa niin kotimaassa kuin kansainvälisissä tehtävissä.

Sisältö: Elintarvikekemian tutkinto-ohjelma (FM) painottaa elintarvikkeiden kemiallisen koostumuksen, biokemiallisten reaktioiden ja laatutekijöiden merkitystä. Laaja-alaista opetusta tukee yksikössä tehty pohjoisten luonnonvarojen pitkäaikainen tutkimustyö. Koulutuksessa perehdytään kromatografisten ja massaspektrometristen analyysimenetelmien käyttöön. Opinnoista noin puolet on teorian soveltamista käytäntöön tutkimuslaboratorioissa. Tärkeä osa opiskelua on itsenäinen tiedonhankinta ja tutkimusmenetelmien kriittinen soveltaminen ongelmaratkaisussa. Oppiaineella on läheinen yhteys elintarvikekehityksen opetukseen.

Edellytykset: Elintarvikekemian tutkinto-ohjelman (FM) valitsevilta opiskelijoilta edellytetään, että biokemiassa suoritettuun alempaan tutkinto-ohjelmaan on sisällytetty elintarvikekemian opintoja tai niitä vastaavat tiedot. Alemman korkeakoulututkinnon muualla suorittaneet sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan tutkinto-ohjelmaan erillisvalinnan kautta.


Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences