Molekulaarisen kasvibiol. ja bioenerg.tutk. (FM)

Osaamistavoitteet: Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkinto-ohjelman kouluttamat asiantuntijat hallitsevat vahvan teoriaosaamisensa lisäksi laboratoriomenetelmät, joilla tutkitaan kasvien ja muiden fotosynteettisten eliöiden (kuten levien ja syanobakteerien) elintoimintoja solu- ja molekyylitasolla. Vahvan solu- ja molekyylibiologisen osaamisen lisäksi tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ymmärtävät fotosynteettisten eliöiden sopeutumismekanismeja muuttuvissa ympäristöolosuhteissa ja osaavat tutkia niitä biokemiallisin, molekyylibiologisin ja biofysikaalisin keinoin.

Sisältö: Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkinto-ohjelman (FM) opetuksessa perehdytään fotosynteettisten eliöiden fysiologiaan, molekulaariseen solubiologiaan, genetiikkaan ja bioenergetiikkaan sekä niiden vuorovaikutukseen muiden eliöiden kanssa. Tutkinto-ohjelmassa tutustutaan myös alan sovelluskohteisiin kuten opetettavan tiedon hyödyntämiseen ympäristöystävällisten ja uusiutuvien energialähteiden ja muiden hyödyllisten yhdisteiden  kehittämisessä.

Edellytykset: Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkinto-ohjelman (FM) valitsevilta opiskelijoilta edellytetään, että biokemiassa tai biologiassa suoritettuun alempaan tutkinto-ohjelmaan on sisällytetty solu- ja molekyylibiologian sekä molekulaarisen kasvibiologian opintoja tai niitä vastaavat tiedot. Alemman korkeakoulututkinnon muualla suorittaneet sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan tutkinto-ohjelmaan erillisvalinnan kautta.


Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences