Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos
Molekulaarisen kasvibiol. ja bioenerg.tutk. (FM)

Osaamistavoitteet: Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkinto-ohjelman kouluttamat asiantuntijat hallitsevat vahvan teoriaosaamisensa lisäksi laboratoriomenetelmät, joilla tutkitaan kasvien ja muiden fotosynteettisten eliöiden (kuten levien ja syanobakteerien) elintoimintoja solu- ja molekyylitasolla. Vahvan solu- ja molekyylibiologisen osaamisen lisäksi tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ymmärtävät fotosynteettisten eliöiden sopeutumismekanismeja muuttuvissa ympäristöolosuhteissa ja osaavat tutkia niitä biokemiallisin, molekyylibiologisin ja biofysikaalisin keinoin.

Sisältö: Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkinto-ohjelman (FM) opetuksessa perehdytään fotosynteettisten eliöiden fysiologiaan, molekulaariseen solubiologiaan, genetiikkaan ja bioenergetiikkaan sekä niiden vuorovaikutukseen muiden eliöiden kanssa. Tutkinto-ohjelmassa tutustutaan myös alan sovelluskohteisiin kuten opetettavan tiedon hyödyntämiseen ympäristöystävällisten ja uusiutuvien energialähteiden ja muiden hyödyllisten yhdisteiden  kehittämisessä.

Edellytykset: Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkinto-ohjelman (FM) valitsevilta opiskelijoilta edellytetään, että biokemiassa tai biologiassa suoritettuun alempaan tutkinto-ohjelmaan on sisällytetty solu- ja molekyylibiologian sekä molekulaarisen kasvibiologian opintoja tai niitä vastaavat tiedot. Alemman korkeakoulututkinnon muualla suorittaneet sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan tutkinto-ohjelmaan erillisvalinnan kautta.


Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences