Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos

Turun yliopiston sosiaalitieteet on monitieteinen laitos, jossa on neljä oppiainetta: sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia ja taloussosiologia.

Sosiaalipolitiikka tutkii hyvinvointia, sen puutteita ja jakautumista yhteiskunnassa sekä instituutioita, joilla yksilöiden hyvinvointia pyritään ylläpitämään.

Sosiaalityön koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja selvittää ihmisten ja väestöryhmien monitasoisten elämäntilanteiden syntyprosesseja ja ilmenemismuotoja. Kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jonka tehtävä on tutkia yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Se tarkastelee sosiaalisia suhteita ja instituutioita, yhteiskunnan yksilöille tarjoamia toimintaedellytyksiä sekä näiden muutosta.

Taloussosiologiassa tarkastellaan sosiaalisten suhteiden merkitystä taloudessa. Oppiaineessa tutkitaan erilaisia taloudellisia toimintaympäristöjä ja niiden keskeisiä tunnuspiirteitä.

Opintotarjonta

Laitoksella voi opiskella pääaineena sosiaalipolitiikkaa, sosiaalityötä, sosiologiaa ja taloussosiologiaa. Kaikkia näitä aineita voi opiskella myös sivuaineena. Sivuainekokonaisuuksia on lisäksi kaupunkitutkimuksesta sekä monikulttuurisuudesta. Englanninkielisessä tarjonnassa on opintokokonaisuus Finnish-Nordic Society and Culture.

Pää- ja sivuainekokonaisuuksien opetussuunnitelmat löytyvät vasemman reunan linkeistä. Pakolliset kieli- ja yhteiset opinnot on kuvattu tarkemmin tiedekunnan yhteisessä oppaassa.

Pääaineopinnot

Syksystä 2014 alkaen sosiaalitieteiden laitokselle päävalinnassa hyväksytyt uudet opiskelijat (sosiaalityö poislukien) valitsevat pääaineensa ensimmäisen opintovuoden keväällä. Sosiaalityössä ja erillisvalinnoissa on haettu suoraan pääaineisiin.

Kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu siis seuraavista opinnoista:

1. Sosiaalitieteiden perusopinnot
2. Pääaineen aineopinnot ja kandidaatin tutkielma
3. Tiedekunnan yhteiset opinnot
- korkeakouluopintojen johdantokurssi
- johdatus tieteelliseen ajatteluun
- tilastotieteen peruskurssi soveltajille
4. Pakolliset kieliopinnot
5. Sivuaineopinnot (kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat kokonaisuudet) ja muut opinnot.

Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tarkemmat sisällöt on kuvattu oppiaineiden opinto-oppaissa.

Yksikön oppiaineet
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet