Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos

Turun yliopiston ICT-alan opetus alkoi tietojenkäsittelytieteessä jo 1969. Tekniikan koulutus alkoi 1998 yhdessä Åbo Akademin kanssa ja omia diplomi-insinöörejä Turun yliopisto on kouluttanut vuodesta 2004 alkaen. Vuonna 2002 perustettu informaatioteknologian laitos tarjoaa noin tuhannelle perustutkinto-opiskelijalleen korkeatasoista, kansainvälistä ja tieteidenvälistä ICT-alan koulutusta kahdessa alemmassa ja viidessä ylemmässä tutkinto-ohjelmassa. Professorit ja muut opettajat, tohtoriopiskelijat, projektitutkijat ja muu henkilökunta muodostavat noin sadan hengen monikulttuurisen yhteisön.

Luonnontieteellinen tietojenkäsittelytieteen ja bioinformatikan tutkimus fokusoituu big data –analysiin, ja sen menetelmällisenä vahvuutena on algoritmiikka, koneoppiminen ja kieliteknologia. Tekniikan tutkimuksen fokuksena on monipuolinen sulautettu elektroniikka, erityisesti esineiden internet, sekä modernit ohjelmisto- ja tietoliikennejärjestelmät ja niiden tietoturva. Laitoksen tutkimuksen temaattisena painopisteenä on biotieteisiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä tieto, avoin data ja teksti, sekä peli- ja vuorovaikutussuunnittelu, sulautettu teknologia ja tietoturva erityisesti oppimissovelluksissa ja innovatiivisissa palveluissa.

Laitos toimii läheisessä yhteistyössä muiden Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen TUCSin piiriin kuuluvien Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun yksiköiden kanssa. Koko TUCSin laaja englanninkielinen opetustarjonta on osallistuvien laitosten opiskelijoiden saatavilla.

Alla tarkemmin kuvattujen laitoksen omien tutkinto-ohjelmien lisäksi informaatioteknologian laitos tarjoaa kaksi kansainvälistä yhteistutkinto-ohjelmaa.

Fudan-yliopiston ja Turun yliopiston yhteistutkinto-ohjelman Double Degree Programme in Information and Communication Technology tavoitteena on kouluttaa kansainvälisiä tulevaisuuden tekijöitä, joilla on valmiudet työskennellä johtavina erityisasiantuntijoina niin yrityksissä, julkisella sektorilla tai tutkimuslaitoksissa kuin yrittäjinä ICT-alalla. Kaksoistutkinto-ohjelma antaa loistavat mahdollisuudet kansainväliseen uraan, koska ohjelmaan kuuluu valmiiksi järjestetty vaihto-opiskelujakso Fudan-yliopistossa Shanghaissa, Kiinan suurimmassa kansainvälisessä metropolissa. Osa maisteriopinnoista tehdään yhteistyössä kiinalaisten opiskelijoiden kanssa. Erityisesti laaja tieteidenvälinen capstone-projekti tarjoaa mahdollisuuden verkottumiseen kiinalaisen yhteiskunnan ja elinkeinolämän tulevaisuuden tekijöiden kanssa.

Kaksivuotisen ohjelman monikulttuuriset ja tieteidenväliset opinnot painottuvat temaattisesti. Ajankohtaisena painopisteenä on internet of things ja siihen liittyen big data -analyysi sekä niiden sovellukset erityisesti terveysteknologiassa ja elintarviketurvallisuudessa. Kaksoistutkinto-ohjelman suorittaneet opiskelijat saavat tutkinnon sekä Turun yliopistosta (DI) että Fudan-yliopistosta (Master of Engineering). Ohjelmaan hyväksyttävillä täytyy olla suoritettuna tekniikan tai luonnontieteen kandidaatin tutkinto. Lisätietoja TkT Tomi Westerlund (tomi.westerlund@utu.fi).

Turun yliopisto on mukana yhteiseurooppalaisen EIT ICT Labs -konsortion järjestämässä maisterikoulussa (http://www.masterschool.eitictlabs.eu/), joka tarjoaa kahdeksan yhteiseurooppalaista ICT-alan kaksoistutkinto-ohjelmaa. Maisterikoulun keskeisenä tavoitteena on kouluttaa uuden polven ICT-yrittäjiä, joilla on tärkeä rooli Euroopan ICT-alan menestyksen jatkajina ja tulevaisuuden rakentajina. Turun yliopisto ja Åbo Akademi osallistuvat Embedded Systems -maisteriohjelman toteutukseen yhdessä viiden muun eurooppalaisen yliopiston kanssa (http://www.masterschool.eitictlabs.eu/programmes/es/ ).

EIT ICT Labs -maisterikoulun kaksivuotisessa ohjelmassa ensimmäisen vuoden opinnot tarjoavat pääaineen perustiedot ja -taidot (ns. entry-vuosi), ja toiseksi vuodeksi siirrytään toisen maan yliopistoon opiskelemaan pääaineen tiettyä erikoistumisalaa (ns. exit-vuosi). Vaihto-opiskelujakson lisäksi kaksoistutkinto-ohjelma sisältää innovaatio ja yrittäjyys -sivuaineen (Innovation & Entrepreneurship), tähän liittyvän kesäkoulun, sekä lopputyöhön liittyvän harjoittelujakson yrityksessä tai jossain muussa yliopiston ulkopuolisessa organisaatiossa. Ohjelman läpikäyneet opiskelijat saavat tutkintotodistuksen niistä kahdesta eurooppalaisesta yliopistosta, joissa ovat maisteriopintonsa suorittaneet. Ohjelmaan hyväksyttävillä täytyy olla kandidaatin tutkinto suoritettuna. Lisätietoja:  Dosentti Juha Plosila (juha.plosila@utu.fi).

Yksikön oppiaineet
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet