Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biokemian laitos

Monipuolinen opetus- ja tutkimusyksikkö

Biokemian laitos on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan itsenäinen hallinnollinen opetus- ja tutkimusyksikkö. Laitoksella on neljä rinnakkaista osastoa: biokemia, elintarvikekemia ja elintarvikekehitys, molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka sekä molekulaarinen kasvibiologia. Osastot muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden, jossa erityisosaamisalueet tukevat ja täydentävät toisiaan niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin. Laitos antaa monipuolista akateemista perus- ja jatkotutkintokoulutusta, joissa kurssiopetus ja tieteen käytännön harjoittelu kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Laitoksella tieteellinen perustutkimus yhdistyy soveltavaan tutkimukseen esimerkiksi uusien diagnostiikkamenetelmien ja funktionaalisten elintarvikkeiden kehitystyössä.

Laitoksen toiminnan keskeisiä voimavaroja ovat monipuolinen tieteellinen tietotaito, erikoistuminen, sekä tiivis verkostoituminen. Laitos tekee yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten yliopistojen ja tutkimusryhmien kanssa. Teollisuus ja elinkeinoelämä ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita tutkimustulosten soveltamisessa ja kaupallistamisessa.

Laitoksen henkilökuntaan kuuluu 9 professoria, 9 yliopistonlehtoria, 11 yliopisto-opettajaa, 11 laboratorio-/teknistä henkilöä sekä yksi taloussuunnittelija. Ulkopuolisin varoin palkattua tutkimushenkilökuntaa on noin 130. Lisäksi tiedekunnan hallintopalveluyksiköstä on sijoitettu laitokseen yksi korkeakoulusihteeri ja neljä toimistosihteeriä. Opiskelijoita laitoksessa on noin neljäsataa, joista neljännes suorittaa jatkotutkintoa Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelmassa.

Yksikön oppiaineet
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet