Psykologian ja logopedian laitos

Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitoksella voi opiskella pääaineena filosofiaa, logopediaa ja psykologiaa. Kaikkia näitä oppiaineita voi lukea myös sivuaineena. Logopediaan on erillinen sivuainekoe. Laitoksella järjestetään sivuaineopetusta myös evoluutiopsykologiasta.

Pää- ja sivuainekokonaisuuksien opetussuunnitelmat löytyvät vasemman reunan linkeistä. Tutkintojen pakolliset kieli- ja yhteiset opinnot on kuvattu tarkemmin tiedekunnan yhteisessä oppaassa.

Yksikön oppiaineet
Psykologian ja logopedian laitos