Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos

Opintotarjonta

Politiikan tutkimuksen laitoksella voi opiskella pää- sekä sivuaineena poliittista historiaa tai valtio-oppia. Maisterin tutkinnon voi suorittaa myös Asian Studies maisteriohjelmassa. Laitoksella järjestetään lisäksi sivuaineopetusta East Asian Studies- ja History and Politics of European Integration -kokonaisuuksissa.

Pää- ja sivuainekokonaisuuksien opetussuunnitelmat löytyvät vasemman reunan linkeistä. Pakolliset kieli- ja yhteiset opinnot on kuvattu tarkemmin tiedekunnan yhteisessä oppaassa.

Pääaineopinnot

Poliittisen historian ja valtio-opin oppiaineet ovat muodostaneet vuodesta 2014 lähtien yhteisen hakukohteen. Oppiaineilla on 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot, joiden suorittamisen jälkeen valitaan jompikumpi aine pääaineeksi. Perusopinnoista on 15 op molempien oppiaineiden yhteisiä opintoja, minkä lisäksi opiskelija valitsee 10 op joko poliittista historiaa tai valtio-oppia. Tästä valinnasta riippuen opiskelijalle merkitään opintorekisteriin joko poliittisen historian tai valtio-opin perusopinnot.

Halutessaan opiskelija voi lisäksi suorittaa perusopinnoista myös toisen oppiaineen 10 op ja saada siitä 10 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden.

Perusopintojen rakenne ja sisältö esitetään tässä opinto-oppaassa sekä poliittisen historian että valtio-opin sivuilla, jotta opiskelija saa kokonaiskuvan VTK-tutkinnon rakenteesta.

Kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu siis seuraavista opinnoista:

1. Pääaineen perusopinnot
2. Pääaineen aineopinnot ja kandidaatintutkielma
3. Kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat opintokokonaisuudet

  • Muiden tiedekuntien opetustarjontaan kuuluvat suppeammatkin opintokokonaisuudet hyväksytään sivuaineeksi. Oikeustieteen opinnoista sivuaineeksi hyväksytään kokonaisuus, johon kuuluu Johdatus oikeustieteeseen (5 op) ja vähintään yksi opintojakso opiskeltavalta oikeustieteen alalta.

4. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot
5. Pakolliset yleisopinnot: Korkeakouluopintojen johdantokurssi, Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja valtio-opissa näiden lisäksi Tilastotieteen peruskurssi soveltajille
6. Muita valinnaisia opintoja (yleis-, kieli- tai sivuaineopintoja)

Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tarkemmat sisällöt on kuvattu oppiaineiden opinto-oppaissa.

Yksikön oppiaineet
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet