Kemian laitos

Turun yliopiston kemian laitos on kuudenkymmenen opettajan ja tutkijan sekä kahdensadan opiskelijan opetus- ja tutkimusyksikkö. Laitoksen opetus- ja tutkimustilat sijaitsevat Arcanumissa.

Kemian alemmassa tutkinto-ohjelmassa on pääaineena kemia.

Kemialla on kaksi ylempää tutkinto-ohjelmaa: Kemian tutkinto-ohjelma ja Kemian opettajan tutkinto-ohjelma. Kemian tutkinto-ohjelmassa on kaksi pääainetta: Orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian laboratoriosta voi valmistua pääaineena lääkekehityksen kemia ja Materiaalikemian ja kemiallisen analyysin laboratoriosta voi valmistua pääaineenam materiaalikemia. Kemian opettajan tutkinto-ohjelmasta valmistutaan aineenopettajaksi.

Yksikön oppiaineet
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science