Maantieteen ja geologian laitos

Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos

Maantieteen ja geologian laitokseen kuuluvat maantieteen osasto, joka sijaitsee yliopistonmäellä Naturassa (4. krs.), ja geologian osasto, joka sijaitsee 31.8. 2016 asti PharmaCityssä (5. ja 6. krs) ja 1.9. 2016 alkaen Åbo Akademin Chemicum-talossa (Akatemiankatu 1, 2. kerros).

Laitoksella työskentelee kuutisenkymmentä henkilöä opettajina, tutkijoina ja tohtorikoulutettavina sekä hallinto- ja tutkimusta avustavissa tehtävissä. Tarkempia tietoja laitoksesta, ks: http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/maageo/Sivut/home.aspx

Perustutkinto-opiskelijoita otetaan maantieteeseen 25 ja geologiaan 15 vuodessa – lisäksi laitoksella on runsaasti sivuaineopiskelijoita. Molemmissa oppiaineissa voi opiskella FT-tasolle saakka. Tohtorikoulutus toteutuu Turun yliopiston tohtorikoulun BGG- ohjelman (biology-geography-geology) puitteissa.

Yksikön oppiaineet
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet