Biologian laitos

Biologian laitos sijaitsee yliopistonmäellä Naturassa ja Quantumissa. Laitoksella työskentelee tällä hetkellä alun toistasataa henkilöä, joista reilu kolmannes vastaa biologian tutkinto-ohjelman (LuK) ja ylempien Ekologian ja evoluutiobiologian, Fysiologian ja genetiikan sekä Biologian opettajan tutkinto-ohjelmien (FM) opetuksesta. Opetus pohjautuu kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen. Eläinmuseon, kasvimuseon ja Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan kokoelmat sekä Lapin ja Saaristomeren tutkimuslaitosten kenttäasemat Kevolla ja Seilissä tukevat biologian laitoksen opetusta ja tutkimusta.

Yksikön oppiaineet
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet