Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon johtava tutkinto-ohjelma:

  • Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Filosofian maisterin tutkintoon johtavat tutkinto-ohjelmat:

  • Matematiikan tutkinto-ohjelma
  • Tilastotieteen tutkinto-ohjelma
  • Master’s degree in information security and cryptography (yhteistyössä Informaatioteknologian laitoksen kanssa)

Pääaineet

  • Matematiikka
  • Sovellettu matematiikka
  • TilastotiedeTarkempia tietoja on laitoksen verkkosivuilla

Yksikön oppiaineet
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet