Biokemian laitos

Monipuolinen opetus- ja tutkimusyksikkö

Biokemian laitos toimii Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alaisuudessa. Laitoksella on neljä rinnakkaista osastoa: biokemia, elintarvikekemia ja elintarvikekehitys, molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka sekä molekulaarinen kasvibiologia. Yhdessä osastot muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden, jossa erityisosaamisalueet tukevat ja täydentävät toisiaan niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin. Laitos antaa monipuolista akateemista perus- ja jatkotutkintokoulutusta, joissa kurssiopetus ja tieteen käytännön harjoittelu kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Laitoksella tieteellinen perustutkimus yhdistyy soveltavaan tutkimukseen yliopiston temaattisilla, strategisilla tutkimusalueilla: Biotulevaisuus (molekulaarinen kasvibiologia/bioenergetiikka ja elintarviketutkimus) ja Lääkekehitys ja diagnostiikka (biokemia ja molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka).

Laitoksen toiminnan keskeisiä voimavaroja ovat monipuolinen tieteellinen tietotaito, erikoistuminen, sekä tiivis verkostoituminen. Laitos tekee yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten yliopistojen ja tutkimusryhmien kanssa. Teollisuus ja elinkeinoelämä ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita tutkimustulosten soveltamisessa ja kaupallistamisessa.

Laitoksen henkilökuntaan kuuluu 10 professoria, 9 yliopistonlehtoria, 11 yliopisto-opettajaa sekä 11 laboratorio-/teknistä henkilöä. Ulkopuolisin varoin palkattua tutkimushenkilökuntaa on noin 130. Opiskelijoita laitoksessa on noin kuusisataa, joista kuudennes suorittaa jatkotutkintoa Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelmassa.

Yksikön oppiaineet
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences