Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos
Kliininen laitos

Kliininen laitos antaa opetusta lääketieteen ja hammaslääketieteen ja terveyden biotieteiden opiskelijoille sekä sivuaineopetusta logopedian opiskelijoille. Laitos vastaa myös edustamiensa alojen ammatillisesta ja tieteellisestä jatkokoulutuksesta.

Kliinisen laitoksen oppiaineissa annetaan opetusta lääketieteen perusopintojen kliinisessä vaiheessa (lukuvuodet 3-6). Oppiaineissa annetaan myös ammatillista jatkokoulutusta, jonka suoritettuaan opiskelijat valmistuvat erikoislääkäriksi. Koulutettavat toimivat sairaanhoitopiirin koulutusvirassa koulutuksen aikana. Kliinisessä laitoksessa tehdään tutkijalähtöistä ja toimeksiantajalähtöistä tutkimusta. Tieteellinen jatkokoulutus johtaa tohtorintutkintoon.

Kliinisen laitoksen tarjoamat kurssit löytyvät lääketieteellisen tiedekunnan opinto-oppaista (LL ja HLL).

Kliininen laitos
Psykiatria