Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Sydäntutkimuskeskus
Sydäntutkimuskeskus

Sydäntutkimuskeskus (Research Centre of Applied and Preventive Cardiovascular Medicine, CAPC) jatkaa vuonna 1956 perustetun ja vuoteen 1999 asti Turun yliopiston erillislaitoksena toimineen Sydäntutkimusaseman työtä.

Sydäntutkimuskeskuksessa harjoitetaan sekä kliinistä että kokeellista tutkimustoimintaa, joka on keskittynyt verenkierron patofysiologisten mekanismien selvitystyöhön ja häiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä perustutkimuksen tulosten sovellutustyöhön.

Sydäntutkimuskeskus vastaa myös hengityksen ja verenkierron fysiologian opetuksesta lääketieteen peruskoulutuksessa sekä osallistuu tutkija- ja tohtorikoulutukseen. Yksiköllä on myös vahva tutkimus- ja koulutusperinne ja siellä toimii useita alan tutkimusryhmiä, joille yksikkö tarjoaa tietotaitoa sekä joustavan mahdollisuuden innovatiivisten ja monitieteellisten tutkimusprojektien toteutukseen.