Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Turun kauppakorkeakoulu

Sähköisessä opinto-oppaassa on luettavissa Turun kauppakorkeakoulun opintojaksokuvaukset sekä tietoa aineista ja ohjelmista. Opinto-opas ilman opintojaksokuvauksia on luettavissa TuKKK:n internet- ja intranet-sivuilla.

HUOM: Lukuvuoden 2016-2018 opinto-oppaassa kuvatut KTK-tutkinto-ohjelmat koskevat vuonna 2016 tai myöhemmin opintonsa aloittaneita. KTM-tutkinnon pääaineiden erikoistumissuunnat koskevat vuonna 2014 tai myöhemmin opintonsa aloittaneita. Opinto-oppaan opintojaksotarjonta koskee kuitenkin kaikkia kauppakorkeakoulun opiskelijoita.

Aiemmin opintonsa aloittaneiden tulee tarkistaa intrasta heitä koskevat tutkintovaatimukset ja tutkintorakenneet. Opinto-oppaat ovat luettavissa intranetissä ja internetissä.

TuKKK:n intranet-sivujen Opiskelu-osio sisältää yleistä tietoa ja ohjeistusta opiskeluun Turun kauppakorkeakoulussa. TuKKK:n kurssien opetusajat ovat saatavilla intranet-sivuilta kohdassa Opetusaikataulut.

Huom! Oppaassa esitetyt eri aineiden sivuainevaatimukset koskevat TuKKK:n tutkinto-opiskelijoita.Kauppakorkeakoulun sivuaine- ja kurssitarjonta TY:n muiden tiedekuntien opiskelijoille on nähtävissä TuKKK:n intranet-sivuilta.

TUTKINTORAKENTEET

KTK- ja KTM-tutkintojen rakenteet koskevat pakollisuuksien osalta vsk. 2016 alkaen. Aikaisemmin aloittaneiden tulee tarkastaa tutkintorakenteet ja pakollisuudet intrasta.

KTK-tutkinnon (180 op) rakenne vsk. 2016 alkaen

 • Kaikille yhteiset opinnot 50 op
 • KTK-tutkinto-ohjelman opinnot 70 op
 • Sivuaineopinnot 25 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 24 op: 2 vierasta kieltä 6 op, ruotsi 6 op ja suomen kieli ja viestintä 3 op, vapaavalintaisia opintoja 3 op
 • Vapaavalintaisia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy

KTM-tutkinnon (120 op) rakenne

 • Pääaineopinnot 60-64 op
 • Sivuaineopinnot 25 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
 • Kaikille yhteiset opinnot 4 op
 • Vapaavalintaisia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy

Maisteriohjelmissa opiskelevien tutkintorakenne voi poiketa ylläesitetystä, tarkempia tietoja on saatavilla ohjelmien kohdalta.

VTK-tutkinnon (180 op) rakenne

 • Pääaineopinnot 89 op
 • Sivuaineopinnot: matematiikan perusopinnot 25 op
 • Sivuaineopinnot: tilastotiede 25 op
 • Sivuaineopinnot tai vastaava kokonaisuus 25 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 16 op

VTM-tutkinnon (120 op) rakenne

 • Pääaineopinnot 95 op
 • Muut opinnot 25 op

Jatkotutkintoja ja tohtorikoulutusta koskevat tiedot löytyvät kohdasta Jatkotutkinnot (KTT, VTT, FT).

Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.