Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Yksikön oppiaineet
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet