Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKLT0008 Turku Modern Languages 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Luentosarjan tavoitteena on esitellä Kieli- ja käännöstieteen laitoksella tehtävää ajankohtaista tutkimusta ja sen tuloksia. Luennon jälkeen opiskelija tuntee laitoksen tutkimuksen vahvuusalueet. Tavoitteena on saada kattava kuva tieteellisen tutkimuksen tavoitteista, tutkimusproblematiikasta, aineistosta ja menetelmistä. Lisäksi kurssilla kerrotaan, millaisissa tutkimusryhmissä tutkimusta tehdään.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu luennosta, Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella järjestettävistä vierailuluennoista ja/tai tiedepäivästä. Lisäksi luetaan tieteellisiä artikkeleita.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja

eri luennoitsijoita

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
Ke 9.3.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 16-18, Ros1
Seminaari
Harjoitukset
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

1. Osallistuminen 4-7 kurssin luennolle sekä 1-3 vierailuluennolle ja/tai Tiedepäivään, yhteensä vähintään 9 luennolle.
2. Luennoista/sektioista ja niihin liittyvistä artikkeleista ja/tai muusta aineistosta kirjoitetaan tiivistelmät omaan wikiin.
3. Luentopäiväkirja 8-10 sivua erikseen annettavien ohjeiden perusteella TAI tiedetoimittaminen (mahdollista tehdä parityönä): kohtien 1 ja 2 perusteella sekä tutkijan haastattelun pohjalta kirjoitetaan ao. tutkimusta yleistajuistava verkkoteksti, joka julkaistaan laitoksen verkkosivuilla.TAI
4. Tiedetoimittaminen. Luentojen ja artikkelien sekä tutkijoiden haastattelujen pohjalta laaditaan ryhmätyönä ao. tutkimuksia yleistajuistavia verkkotekstejä (esim. populaari artikkeli, videohaastattelu) laitoksen verkkosivuilla.

Lisätiedot

Kurssi käy kaikkien kieliaineiden kaikkien opintopolkujen opiskelijoille.