Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KÄYH2030 Kääntäjä työelämässä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Saada kattava kuva työmarkkinoiden tilanteesta ja tarpeista sekä kääntäjille asetetuista osaamisvaatimuksista, tuntea kääntäjän eri toimintamuodot freelancerina ja yrittäjänä sekä niihin liittyvät käytännöt (esim. hinnoittelu, markkinointi, verkostoituminen, toimintakulttuuri), tuntea käännösalan tuotantoverkoston eri toimijoiden roolit ja tehtävät (työskentelyraamit, laatukäsitykset, vastuut ja velvollisuudet), saada yleiskuva siitä, mitkä ovat valmistuneen käännösopiskelijan mahdollisuudet työskennellä kääntäjänä yrityksissä, virastoissa tai organisaatioissa Suomessa ja ulkomailla, sekä siitä, millä edellytyksillä voi toimia onnistuneesti freelancer-kääntäjänä tai käännösalan yrittäjänä.

Yleiskuvaus

Kilpailu ja markkinakehitys käännösmarkkinoilla. Käännösmarkkinoiden ja kääntäjän ammatinkuvan muutos ja monimuotoistuminen. Suhtautuminen ammattimaiseen käännöstoimintaan ja käännökseen tuotteena. Freelance-kääntäjän työ. Oman yrityksen perustaminen ja ylläpitäminen. Yrittäjän velvollisuudet ja vastuut. Käännösalan ajankohtainen työllistymistilanne Suomessa ja ulkomailla sekä kääntäjien mahdollisuudet työskennellä omalla tai koulutusta/osaamista vastaavalla alalla. Tutustuminen alan tutkimukseen ja oma kirjallinen selvitystyö. Käännösalan eri tahoja edustavien vierailuluennoitsijoiden luentoja.

Vastaavat opettajat

Elina Billhardt
Juhani Hiirikoski
Timo Toijala
Paula Viljanen-Belkasseh
Outi Veivo

Muu henkilö

Vierailevat luennoitsijat

Opetus

Luento-opetus 28 t
Luennot ti
Ti 1.9.2015 - 20.10.2015 viikoittain klo 12-14, Luentosali XXVII
Luennot ke
Ke 2.9.2015 - 21.10.2015 viikoittain klo 16.00-18.00, Rosetta II
Itsenäinen työskentely 102 t

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Luentopäiväkirja ja kirjallisuusyhteenveto.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätiedot

Englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kieli, yhteiskurssi.