Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KÄYH2031 Käännöstiede 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee käännösteorian ja -tutkimuksen keskeiset suuntaukset ja käsitteet ja niiden taustatekijöitä. Hän hahmottaa teorian ja käytännön yhteyksiä ja tutkimuksen merkitystä sekä sitä, miten teoriamalleja hyödynnetään kääntämisen ja käännösten analysoimisessa ja kuvaamisessa. Hän saa omaan tutkielmatyöskentelyynsä tietoa aiheista ja tutkimuskysymyksistä.

Yleiskuvaus

Kääntäminen tutkimuksen ja teorianmuodostuksen kohteena. Miksi ja miten käännöksiä ja kääntämistä ja tulkkausta tutkitaan? Käännöstutkimuksen syntyyn ja eri teorioiden kehittymiseen vaikuttaneet tekijät; käännöstieteen varhaisvaiheet; eri maissa ja kielialueilla syntyneet teoriat; kulttuurinen, kielellinen ja sosiologinen käänne. Tutkimussuuntausten keskinäiset suhteet ja eri teorioiden avaamat tutkimusnäkymät.

Vastaavat opettajat

Leena Salmi
Leena Laiho
Marianna Sunnari
Outi Paloposki

Opetus

Luento-opetus 28 t
Luennot ke
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 16.00-18.00, Rosetta II
Luennot ti
Ti 27.10.2015 - 10.11.2015 viikoittain klo 12-14, Luentosali XXVII
Poikkeukset:
17.11.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
24.11.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
1.12.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
8.12.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
15.12.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Ohjattu luentopäiväkirja. Luentopäiväkirjan suorituskieli sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.