Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rajata tutkimuskysymyksen ja aineiston sekä hahmottaa työn rungon. Hän on perehtynyt tutkimusmenetelmään ja kirjoittanut pro gradu -työnsä tekstiä sovitusti. Pro gradu -työ (40 op) pyritään saamaan viimeistelykuntoon seminaarin aikana.

Yleiskuvaus

Omaan tutkimusalueeseen ja -kysymykseen sekä tarvittaviin menetelmiin perehtyminen, opinnäytetutkimuksen työstäminen, muiden töiden kommentointi.
Seminaariin kuuluu yhteistapaamisia ja yksilöllistä ohjausta sekä kirjoitustalkoita. Kirjoittamisessa noudatetaan ns. prosessikirjoittamisen periaatteita. Aktiivinen muiden töiden lukeminen, kommentointi ja osallistuminen keskusteluihin kuuluu seminaarin työskentelytapoihin.

Ilmoittautuminen

Nettiopsussa:

Englannin seminaarin ilmoittautuminen 16.2.-28.2.2016

Saksan ja ranksan seminaarin ilmoittautuminen 16.2.-21.3.2016

Vastaavat opettajat

Leena Salmi
Leena Laiho
Outi Paloposki

Opetus

Seminaari 56 t
Seminaari, englanti (vanha)
To 3.9.2015 - 5.5.2016 viikoittain klo 12-14, Ros 217, Seminaari jatkuu keväällä, sama aika ja paikka
Seminaari, englanti (uusi)
Ke 30.3.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 16.15-17.45, Signum 117
Poikkeukset:
30.3.2016 , Rosetta II, yhteistapaaminen ranskan ja saksan seminaarin kanssa
Seminaari, ranska ja saksa (vanha)
To 10.9.2015 - 5.5.2016 viikoittain klo 12-14, Sig106, Seminaari jatkuu keväällä, sama aika ja paikka kuin syksyllä.
Seminaari, ranska ja saksa (uusi)
Ke 30.3.2016 klo 16.15-17.45, Rosetta II, Seuraavat tapaamiskerrat ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi

Numerolla 0-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen yhteiseen työskentelyyn, muiden töiden kommentointi, oman pro gradu -työn kirjoittaminen sovitusti.

Lisätiedot

Seminaari tehdään pääsääntöisesti opiskelijan pääaineeseen. On kuitenkin mahdollista neuvotella temaattisista seminaariryhmistä eri oppiaineiden kesken. Seminaarien ensimmäinen tapaaminen on yhteistapaaminen, ja jo seminaariin ilmoittautuessa voi keskustella aiheesta oman oppiaineensa kääntämisen professorin tai vastaavan kanssa.