Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja I 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Filosofian maisterin tutkinto
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee käännösprosessin eri vaiheet ja tietää, mitä niiden toteuttaminen käytännössä edellyttää, osaa käyttää käännösteknologian työkaluja käännösprosessin eri vaiheissa, tuntee projektinhallinnan perusteet (mm. aikataulutus, tuotantoverkostossa toimiminen, projektinhallinnan työkalujen käyttö, resurssien valinta ja hallinta, laadunvarmistus, prosessitehokkuus), tuntee käännösorganisaation toimintaa ja perehtyy siihen käytännössä (organisaation perustaminen, koordinointi, työnjako, tehtävien edistymisen seuranta), tuntee käännösviestintäprojekteihin liittyvät erilaiset roolit ja työnkuvat (projektipäällikkö, terminologi, kääntäjä, käännöksen tarkastaja, tekstin viimeistelijä) ja tietää, mitä niissä toimiminen käytännössä edellyttää, on kehittänyt yhteistyö- ja viestintätaitojaan, tietää, mitä kielenhuoltoon liittyviä seikkoja äidinkielelle käännettävän tekstin muokkauksessa ja viimeistelyssä tulee ottaa huomioon.

Yleiskuvaus

Monikielisen käännösorganisaation perustaminen ja sen jäsenenä toimiminen. Todellisten tai simuloitujen käännöstoimeksiantojen pohjalta työskentely monikielisissä projektiryhmissä eri rooleissa. Käännöstoimeksiantojen toteuttaminen käännösteknologian avulla. Äidinkielen kielenhuollon erityiskysymyksiin perehtyminen tekstilähtöisesti.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa 15.12. - 22.12.2015!!

Vastaavat opettajat

David Bergen
Juhani Hiirikoski
Diana Berber
Damon Tringham
Timo Toijala
Paula Viljanen-Belkasseh
Johanna Isosävi
Kalle Konttinen
Tanja Toropainen
Outi Veivo

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus 26 t
Ma 11.1.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 14-18, Ros1
Ryhmätyöskentely 30 t
Ryhmäopetus 28 t
Itsenäinen työskentely 152 t
Harjoitukset
Monikieliset harjoitukset
Ke 13.1.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 8-12, Teutori, Sammio
Monikieliset harjoitukset
To 14.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 10-12, Ros2

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan kieli ja suomen kieli, yhteiskurssi.