Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KÄYH2043 Pro gradu -tutkielma 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Filosofian maisterin tutkinto
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia, rajaa tutkimuskysymyksen ja hakee siihen vastauksia, tuntee aikaisemman tutkimuksen, hallitsee aiheen vaatimat menetelmät ja tieteellisen viestinnän taidot.

Yleiskuvaus

Itsenäisen tutkielman laatiminen. Arvioinnissa otetaan huomioon tutkimuskysymyksen hahmottaminen, taustan tuntemus ja aikaisemman tutkimuksen hyödyntäminen, aineiston muodostaminen ja menetelmien soveltuvuus, tulosten tulkinta ja suhteuttaminen alan tutkimustietoon sekä raportoinnin selkeys, tyyli ja kieliasu.

Vastaava opettaja

Leena Laiho

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Arviointiperusteet

Arvioinnista tarkemmin ks. tiedekunnan ohjeistus:
http://www.hum.utu.fi/opiskelu/perustutkinnot/tutkielmat/index.html.

Lisätiedot

Pro gradu -työ tehdään opiskelijan pääaineen käännösviestinnän opintopolkua koskevien ohjeiden mukaan.