Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ASKI0001 Asklepios I: Glokalisaatio ja terveyden monikulttuuriset merkitykset 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Asklepios-ohjelma
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Osaamistavoitteet

Asklepioksen ensimmäisen kurssin tavoitteena on johdattaa opiskelija kulttuurin ja terveyden välisten vuorovaikutussuhteiden kysymyksiin ja antaa välineitä ymmärtää opintokokonaisuuden seuraavia osia. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää millä tavoin terveys, sairaus ja hyvä hoito voidaan ymmärtää kulttuurisesti ehdollisina, eli toisin sanoen kysymyksinä, jotka ovat kiinnittyneet kulttuurin ja yhteiskunnan keskeisiin arvoihin ja normeihin. Käsitykset sairaudesta, samoin kuin se miten potilaat ja parantajat toimivat, vaihtelevat eri kulttuureissa. Kuitenkin myös kulttuurit muuttuvat ja niissä on aineksia toisistaan. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää sellaiset käsitteet kuin glokalisaatio ja monikulttuurisuus.

Yleiskuvaus

Opintojakson sisältönä ovat terveyden ja sairauden kulttuuriset luokitusjärjestelmät sekä monikulttuurisuuden erilaiset ilmiöt. Kurssilla tarkastellaan kulttuuristen käsitysten ja toimien välisiä kohtaamisia arjen, terveydenhuollon ja tutkimukseen liittyvien järjestelmien puitteissa. Esimerkkeinä käytetään opettajien omia tutkimuksia Amazoniasta, Afrikasta ja Suomesta.

Luennoijat:

Prof. Marja-Liisa Honkasalo (kulttuurinen terveys ja hyvinvointi, Turun yliopisto)

Prof. Matti Kamppinen (uskontotiede, Turun yliopisto)

Ilmoittautuminen

Asklepios-ohjelmaan haetaan elo-syyskuussa 2015 nettisivuilla olevan webropol-lomakkeen kautta.

Vastaava opettaja

Marja-Liisa Honkasalo
marja-liisa.honkasalo[ät]utu.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

5.10.2015 – 4.11.2015
Luento-opetus
Luentoseminaari
Ma 5.10.2015 klo 16.30-19.00, (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Seminaari
Ma 5.10.2015 klo 16.30-18.30, Minerva E323 & E325
Verkkoseminaari
Ma 2.11.2015, Keskustelu Moodlessa viikolla 45 (2.-8.11.2015)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Pakollinen lukemisto:

Tiilikainen, Marja (2012). Maahanmuuttajien sairaus ja hoito transnationaalisena ilmiönä. Teoksessa Marja-Liisa Honkasalo & Hannu Salmi, Terveyttä kulttuurin ehdoilla – Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen, k&h kustannus: Turku.

Valinnainen lukemisto:

Täydentyy myöhemmin

Lisätiedot

Kurssin suoritukseen kuuluu läsnäolo luennolla, itsenäinen työskentely (kirjallisuuden lukeminen, esseen kirjoittaminen, toisten opiskelijoiden esseisiin tutustuminen) sekä aktiivinen keskustelu seminaarissa/verkkoseminaarissa.