Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
DIBT0006 Biotekniikan harjoitustyöt II 13 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Biotekniikka (tekn.ala)
Biokemian laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee biotekniikan laboratoriotöissä vaadittavat perusmenetelmät mukaan
lukien työskentelyn puhdastiloissa. Opiskelija pystyy työskentelemään itsenäisesti laboratoriossa
annettujen ohjeiden pohjalta sekä analysoimaan ja tulkitsemaan tuloksiaan. Opiskelija osaa raportoida tuloksensa suullisesti ja kirjallisesti hyvän tieteellisen esitystavan mukaisesti.

Vastaava opettaja

Ari Lehmusvuori

Opetus

29.2.2016 – 15.4.2016
Ryhmätyöskentely

Lisätiedot

Ma - pe klo 8 - 16 BioCity

*pääaineen opiskelijoille