Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
VIKI1304 Viron kielen syventävä kurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
viro
Tyyppi
Aineopinnot
Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi
Viron kieli ja kulttuuri
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Osaamistavoitteet

Kyky hahmottaa ja analysoida morfeemirakenteita, vahvistaa nominien ja verbien taivutusta ja johtomorfologian tuntemusta. Tutustuminen viron lauseopin käsitteisiin ja erikoispiirteisiin erityisesti suomen kieleen verrattuna.

Yleiskuvaus

Nykyviron morfologian pääpiirteitä: sanaluokkia, taivutus- ja morfeemityyppejä sekä nominien ja verbien taivutusta. Viron lauseopin kuvaaminen, esimerkiksi lausetyypit, sijasyntaksi ja sanajärjestys.

Ilmoittautuminen

Ensimmäisellä luentokerralla ke 9.9. klo 8.30 - 10 SS100.

Vastaava opettaja

Eve Mikone

Opettaja

Tuomas Huumo

Opetus

Luento-opetus 18 t
Luennot
Ke 9.9.2015 - 14.10.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, SS100, Fennicum, Tentti ke 21.10. klo 8 - 10 SS100,
To 10.9.2015 - 15.10.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, SS100, Fennicum, Tentti to 22.10. klo 12 - 14 SS100.
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Oppimateriaalit

Luentojen (Mikone) lisäksi tentitään (Huumo):

  • Erelt, Mati (toim.), Estonian: Typological studies III. Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu 11. 1999. S. 7 - 46 (Erelt), 47 - 83 (Klaas) ja 97 - 127 (Metslang).
  • Huumo, Tuomas, Näkökulmia suomen ja viron sanajärjestyseroihin. - Sulkala, Helena & Laanekask, Heli (toim.), Lähivertailuja 8. Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Hailuodossa 7. - 9.5.1994. Research reports from the Department of Finnish and Saami, University of Oulu 40. 1994. S. 21 - 39.
  • Metslang, Helle, Kielet ja kontrastit. - Virittäjä 1994. S. 203 - 226.
  • Pajusalu, Renate, Viron üks ja kõik. -  Virittäjä 2004. S. 2 - 23.
  • Remes, Hannu, Viron kielioppi. 1982. S. 240 - 277.